Samtal 171: Valdemarsvik har tillförsikt, men arbetsmarknaden är kärv

’Samtal med Samhället’ ringde lilla Valdemarsviks kommun. Vi noterade nämligen i Riksrevisionens rapport nyligen, att regeringen får kritik för att man har inte tagit tillräcklig hänsyn till konsekvenserna lokalt då det gäller mottagande av migranter. Valdemarsvik har tagit emot många migranter i förhållande till sin folkmängd. Man tycker dock att det har gått bra, åtgärdsprogrammen är igång och man har tillförsikt. Men arbetsmarknaden är dålig – långt från storstadsregionerna. Och riktigt hur det skall gå med jobb – nu även för migranterna vet man inte.

Lyssna

Samtal 170: BRÅ avvaktar beställning från regeringen

’Samtal med Samhället’ ringde Brottsförebyggande Rådet. Vi tyckte att det kunde vara intressant att få fram sanningen om varför inga fler BRÅ-rapporter kom efter 2005 rörande brottslingars ursprung. Nu har ju Moderaterna föreslagit att man skall börja dela upp våldsbrottslingar efter huruvida de är födda i Sverige eller utomlands. Tidigare har SD föreslagit detsamma, men detta har röstats ned, så vi får se hur det går med M:s motion. Men varför togs då ingen ny rapport fram under åtta år av Alliansregering? Moderaterna konstaterade, att det inte gjordes något eftersom BRÅ inte gjorde någon hemställan om detta. Men stämmer det? BRÅ jobbar på uppdrag av framför allt regeringen och gör knappast omfattande undersökningar på eget initiativ. I detta fall skulle det även röra sig om fakta som måste plockas in från framför allt SCB. BRÅ har inte statistiken kring de olika gruppernas brottslighet. Den får de inte in från polisen. ’Samtal med Samhället’ fick ett […]

Lyssna

Samtal 169: Ett års bostadskö i Sollefteå

’Samtal med Samhället’ ringde Sollefteå i Västernorrland för att höra hur det är ställt med väntetid i bostadsköerna. Vi fick veta att det är ungefär ett års väntetid för att få en kommunal hyresrätt i centrala Sollefteå. Kan man tänka sig att bo i närområden som Näsåker. Junsele eller Ramsele, går det fortare. Om en arbetsgivare intygar att man har fått anställning i kommunen, får man en skjuts i kön, annars inte. Vi undrade litet över orsakerna till att till Sollefteå hade så lång kö. Det var inte helt lätt att få ett klart besked därvidlag. Vi dristade oss då att fråga, om det kunde ha med migrationen att göra, och det kunde det nog… Men i så fall är det ju likadant i resten av landet, upplyste man oss om. Jo, det vet vi faktiskt, eftersom vi har ringt runt till olika kommuner. Roligt att Sollefteåbygden ’är populär att bo i. Det vi ser […]

Lyssna

Samtal 168: Ingen ordning på moderaternas pressjour.

’Samtal med Samhället’ ringde moderaterna för att höra med dem om de verkligen menar att det är brottslingars ’etnicitet’ eller om det är deras ’bakgrund’ som skall utredas framöver. Media har presenterat det som att det handlar om att kartlägga ’etniciteten’, men vi misstänker att detta är en förvanskning för att misskreditera M-förslaget. Så vi ringde pressjouren på 0736828000. Där står uttryckligen att man inte skall skicka sms. Telefonen verkar ha varit omkopplad till en av partiets medarbetare som (o)lyckligt omedveten hänvisar till sms samt alternativt moderaternas presstelefon… Det är alltså inte lätt att få besked hos moderaterna…

Lyssna

Samtal167: Sandvikens kommun reviderar prognosen

Företaget Sandvik AB – ’bruket’ – har förstås en stor roll i kommunens välmående. Och ’bruket’ går bra. I övrigt har kommunen skrivit ned prognosen och ser ökade kommunala utgifter framför sig. Det ser inte lika hoppfullt ut som man tidigare gav vid handen. Ett intressant samtal med samhället.

Lyssna

Samtal 165: Långa köer i Lessebo

’Samtal med Samhället’ ringde till lilla småländska Lessebo kommun, som 2010 hade ungefär 2.700 invånare. Idag – efter immigrationen från 2015 – har man betydligt fler. Det berättar den vänliga damen som arbetar vid det kommunala bostadsbolaget. Bostadskön är uppåt två år lång. Kan man dock tänka sig att bo i den lilla orten Skruv i närheten, kan man nog få en bostad efter ett halvår… För närvarande står 2.800 människor i kö – när det var som mest var kön uppe i drygt 4.000. Men skulle man få ett jobb i Lessebo, kan det nog gå litet snabbare. Man har s k näringslivsförtur. Och Lessebos anrika finpappersbruk är igång igen, så ett eller annat jobb kanske finns att få… Nej, migranter har ingen speciell kö och man måste kunna redovisa inkomst för att få chansen att få bostad. Som inkomst räknas bl a etableringsstöd och skulle man inte ha lyckats få arbete efter tvåårsperioden […]

Lyssna

Samtal 164: Sandviken – var god vänta…

’Samtal med Samhället’ ringde till Sandvikens kommun. Eftersom just Sandviken för något år sedan meddelade att ekonomin gick på högvarv tack vare migrationen, tänkte vi höra med kommunen om detta fortfarande var fallet. I så fall en s k solskenshistoria bland Sveriges 290 kommuner. Samtidigt passade vi på att fråga om hur läget på bostadsfronten ser ut. För går Sandviken som tåget, kan det ju kanske vara idé att flytta dit. Förutom ett par hjälpsamma telefonister på kommunens Medborgarservice var det svårt att komma till tals med någon ansvarig för kommunens ekonomi. Ekonomichefen var inte anträffbar (han kanske räknade pengar?), inte finanssekreteraren heller. Och det kommunala bostadsbolaget bad via en automatisk röst att få ringa upp. Jo, det verkar ju vara full rulle i Sandviken…

Lyssna

Samtal 162: Växjö och Vimmerby – långa bostadsköer

’Samtal med Samhället’ ringde till småländska Växjö och Vimmerby för att höra om bostadsköerna i dessa kommuner. Har de en kö för alla, eller finns det ’gräddfiler’ för vissa? Växjö har en kö på flera år, fick vi veta. Men det kan förstås gå snabbare om man får arbete i kommunen och behöver en bostad. Detsamma gäller för Vimmerby – om man vill slippa pendla. I Växjö sägs det att man kan komma att skapa en separat kö för migranter under 2018, men det verkar inte vara klart än. Lilla Vimmerby, där Vimarhem AB sköter det kommunala boendet, har också en kö på runt 18 månader. Det har kommit många migranter till Vimmerby och bostäderna har tagit slut – från att det för några år sedan alltid gick att få en lägenhet snabbt. Men även i Vimmerby står alla i samma kö. Det som dock kan skilja en del är, att kommunen kan gå in […]

Lyssna

Samtal: 163 Två års väntetid för bostad i Sandviken.

’Samtal med Samhället’ blev tillslut uppringt av Sandvikens kommunala bostadsbolag. Men att ställa sig i kö där, verkar vara meningslöst. Det finns inget ledigt och kötiderna ligger runt två år. De senaste två åren har Sandvikens bostäder fyllts av migranter, får vi veta. Har man däremot fått jobb i Sandviken, finns det möjlighet att få förtur till bostäder. Hur det sedan ser ut med Sandvikens ekonomi, kunde den vänliga damen på det kommunala bostadsbolaget förstås inte säga. Men det kan ju hända att kommunens bokslut ändå ser rätt hyggligt ut, eftersom man räknar etableringsstödet till migranterna som en inkomst…

Lyssna

Samtal 161: UD avråder

’Samtal med Samhället’ ringde UD för att höra vilka länder man kan resa till i exempelvis Mellanöstern. Detta med anledning av att Margot Wallström tyckte att det var olämpligt av två riksdagsledamöter att fara till Syrien. Nu var det kanske inte i första hand vederbörandes säkerhet Wallström bekymrade sig för, utan de politiska signaler som ett besök kunde medföra. ’Skämmigt’ för Socialdemokraterna, får man anta. Litet märkligt kan man ändå tycka om de upprörda känslorna. Sverige har trots allt diplomatiska förbindelser med Syrien (via Libanon). Det har vi även sedan mitten av 1970-talet med Nordkorea, där vi har en ambassadör. Nordkorea avråder man f ö också från som resmål. ’Samtal med Samhället’ menar – oavsett vem som är ute och reser och vem man träffar – att interaktion mellan politiker ändå är bra. Så länge det handlar om samtal för att förstå vad som händer. Sedan får man väl passa sig för att bli utnyttjad […]

Lyssna
1 2 3 18