Samtal 16: Stina Holmberg, Brottsförebyggande Rådet

”Samtal med samhället” talar med Stina Holmberg, som har varit verksam vid BRÅ i ungefär femton år. Vi har ett bra samtal, där Holmberg informativt och initierat berättar om hur man har gjort avvägningarna då det gäller presentation av statistiken. Hon var med om att göra den senaste fördjupningsstudien som presenterades 2005 och hon funderar kring varför det möjligen inte kommer några nya liknande studier, där man delar upp brottslingarna efter medborgarskap eller huruvida de är utlandsfödda eller svenskfödda.

Relaterade inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *