Samtal 13: Lovisa Lagerström Lantz, Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism

”Samtal med samhället” kontaktade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism för att försöka få litet klarhet i säkerhetsfrågor, som är viktiga för Sverige. Varför kallas inte i första hand denna myndighet in för att svara på hur man hanterar exempelvis återvändande IS-terrorister? Hur kan det komma sig att demokratiminister Bah Kuhnke inte var ordenligt påläst i Agenda-studion den 12 mars? Får hon inte ordentligt underlag? Vi fick ett bra och informativt samtal, som förklarade en hel del. (2017 03 14)

Lyssna

Samtal 12: Myndigheten för press, radio och tv

”Samtal med samhället” kontaktade presstödsnämnden, som ingår i myndigheten för press, radio och tv. Vi ville gärna höra hur man resonerade kring det höga presstödet till tidningen ETC, som har en uttalad vänsterprägel på sitt redaktionella innehåll. ETC lyfter, genom ett bidragsmässigt finurligt upplägg med olika landsortseditioner, närmare 40 miljoner kronor varje år i presstöd. Därmed hamnar man på andra plats efter Svenska Dagbladet, som årligen lyfter 40 miljoner i stöd.

Lyssna

Samtal 11: SVT:s redaktion i Örebro

”Samtal med samhället” ringer SVT:s redaktion i Örebro med anledning av att man har rapporterat kring kravallerna vid Alléskolan i Hallsberg. Hur tänkte man vid SVT då man rapporterade? Ser man något sammanhang mellan dessa och andra upplopp? Har man tänkt sig att fördjupa rapporteringen och analysera det som händer?

Lyssna

Samtal 10: Jonas Ahlsson (Svenska kyrkan i Hallsberg)

”Samtal med samhället” samtalar med Hallsbergs kyrkoherde Jonas Ahlsson med anledning av upploppen i Alléskolan i Hallsberg. Kyrkan ordnar tisdagen den 7 mars en ”ljusmässa för fred och kärlek” med anledning av kravallerna. Vi pratar om hur kyrkan tänker kring dagens oroligheter, vilka som kan liga bakom stenkastningen mot polisen vid Alléskolan och om en ”ljusmässa” är rätt väg att möta ligister som kastar sten. Har kyrkan även tänkt sig att agera proaktivt? I så fall hur?

Lyssna

Samtal 9: Josefine Boman (Politiskt sakkunnig hos Ylva Johansson)

”Samtal med samhället” söker någon av Ylva Johanssons tre tjänstgörande politiskt sakkunniga (den fjärde är föräldraledig). Efter ett antal fåfänga försök till samtliga, når vi till slut Josefine Boman och pratar en stund med henne om Ylva Johanssons framträdande i BBC News, där hon gick ut med felaktig information bl a rörande våldtäktsstatistiken. Johansson fick ju göra avbön för detta, men hade inte de politiskt sakkunniga kunnat hjälpa henne med riktig statistik från början?

Lyssna

Samtal 8: Johan Elfver (Ekerö kommun)

”Samtal med samhället” resonerar kring den diskussion som Ekerö stadsbibliotek satte igång, då man först beslöt att inte beställa nationalekonomen Tino Sanadajis nya bok ”Massutmaning”. Var det verkligen ”värdegrunden” som gjorde att man först sade nej till den? Har man nu ändrat sig kring boken och dess innehåll?

Lyssna

Samtal 7: Karin Wiborn (Sveriges kristna råd)

”Samtal med samhället” frågar om hur Svenska kyrkan tänkte, då det gällde det s k Juluppropet till förmån för återförening av familjer i Sverige. Hur är detta tänkt att fungera med tanke på nuvarande migrationspolitik och gjorde man – med referens till regeringsbeslut – någon kalkyl kring kostnaderna?

Lyssna