Samtal 41: Nils Karlsson, kommunalråd (mp) i Malmö

”Samtal med samhället” blev till slut uppringt av Nils Karlsson, som är miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö. Ryktet hade gått före oss, så att säga. För Karlsson hade vi ännu inte hunnit söka i detta ärende. Det blev ett bra samtal där kontentan av det hela visade sig vara att Miljöpartiet håller med Socialdemokraterna om att Malmö bör få ett undantag från migrantkvoteringen. Karlsson vidgår även att man har problem med att utbilda och sedan sysselsätta alla dem som kommer till Malmö – framför allt de äldre. Lyssna gärna. Ett intressant och lärorikt samtal med samhället.

Lyssna

Samtal 40: Louise Arndt, vice ordförande Miljöpartiet i Malmö

”Samtal med samhället” talade med Louise Arndt, vice ordförande för Miljöpartiet i Malmö. Vi tänkte att hon kanske hade en uppfattning kring att Socialdemokraterna i Malmö nu går ut och vill ha ett undantag från regeln som anger hur många migranter varje kommun skall ta emot. Det kunde nog Arndt ha, medgav hon, men tyckte även att det var bättre att vi talade med ordföranden för Malmös miljöpartister, Mårten Espmarker.

Lyssna

Samtal 39: Jouni Borglund Liimatainen, Miljöpartiets styrelse i Malmö

”Samtal med samhället” ringde upp Jouni Borglund Liimatainen, som är kassör i MP:s styrelse i Malmö. Han är även ordförande i Stadsområdesnämnd Söder i Malmö. Vi undrade hur Miljöpartiet ställer sig till att Socialdemokraterna i Malmö nu går ut och vill ha ett undantag från regeln som anger hur många migranter varje kommun skall ta emot. I praktiken handlar det om att man vill ta emot färre migranter. Borglund Liimatainen hade dock ingen uppfattning, utan hänvisade flera gånger till partiets Malmö-ordförande, Mårten Espmarker.

Lyssna

Samtal 38: Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias om bidragsutbetalningar

”Samtal med samhället” ringde upp Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias för att bla fråga om utbetalningar från socialförsäkringssystemet till den som är nyanländ till Sverige eller till den som delvis bor i Sverige, men kanske också är boende utomlands. Eftersom det sprids mycket information – korrekt eller ej – ville vi ta reda på vad som verkligen gäller. Vi fick inte veta så mycket, men Försäkringskassans tillförordnade presschef berättade i alla fall att man stoppar ungefär en miljard varje år i bidrag som annars skulle ha betalats ut felaktigt. Han hade dock ingen känsla av att missbruket var utbett och omfattande.

Lyssna

Samtal 37: Försäkringskassan: Så här gör du för att söka bidrag

”Samtal med samhället” slog en signal till Försäkringskassans pressavdelning. Eftersom det skrivs mycket om bidrag till migranter – asylsökande respektive sådana som har fått uppehållstillstånd – ville vi helt enkelt ta reda på vad som gäller för ’nyanlända’ då det gäller bidrag. På Försäkringskassan vägledde man till en avdelning på hemsidan för den som skall söka asyl respektive för den som har fått uppehållstillstånd. Där kan man läsa på bl a svenska, arabiska och somaliska hur man går tillväga för att söka bidrag.

Lyssna

Samtal 36: Stockholmspolisen: Tiggeriet sannolikt organiserat

Stockholmspolisen: Tiggeriet sannolikt organiserat, men svårt att bevisa i vilken grad ”Samtal med samhället” ringde polisen i Stockholms City och deras samordnare vad det gäller tiggerifrågor och EU-migranter. Detta med anledning av att en organiserad, omfattande och mycket lönsam verksamhet av tiggeri och människohandel har uppdagats i norska Bergen. Ser vi samma sak i Sverige? Av samtalet att döma förstod vi, att tiggeriet sannolikt är organiserat. Men det är svårt att bevisa. Och problemet kommer med all sannolikhet att kvarstå, så länge tiggeriverksamheten – organiserad eller ej – visar sig vara lönande för dem som tar sig till Sverige. Polisen konstaterar också, att den opinion som höjer rösten mot aktioner (t ex REVA) då det gäller att utvisa dem som inte har i Sverige att göra, indirekt bidrar till att tiggeriet inte åtgärdas. Dokumentär Norska Brennpunkt https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11000617/18-04-2017#

Lyssna

Tidningen Dagen skrev 2001: Av dem som får asyl är en kristen, nio muslimer

”Samtal med samhället” talade med redaktionen på tidningen Dagen, som har en kristen profil. I början av 2000-talet skrev man i Dagen om att endast en av tio sökande som fick asyl var kristen. Den helt övervägande andelen var muslimer. Idag kan man inte med säkerhet göra samma jämförelse, eftersom det inte förs någon statistik över de asylsökandes tro. Jämförelsen var relevant då – och borde vara det fortfarande – med tanke på att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i framför allt Mellanöstern och Nordafrika. Ändå verkar Migrationsverket ha tagit för litet hänsyn till att kristna inte bara far illa i de länder de flyr från utan också ute på blandade migrantförläggningar. Källa: Dagen.se http://www.dagen.se/kristna-far-oftare-avslag-pa-asylansokan-1.266987

Lyssna

Samtal 34: Migrationsverkets informationsavdelning och Hultsfreds kommun

”Samtal med samhället” ringde upp Migrationsverkets informationsavdelning och frågade hur det kan komma sig att Hultsfreds kommun är så besviken på verkets hantering av migrantsituationen. Lyssna gärna på tidigare samtal med kommunalråd i Hultsfred. Kommunen är en av dem som har tagit emot flest migranter per invånare. Dessutom tar man – mer eller mindre ofrivilligt – nu emot många migranter enligt EBO-principen (eget boende) – i motsats till ABO (anvisat boende). Hultsfred tycker att Migrationsverket ignorerar problemen, men Migrationsverkets informationsavdelning var nog inte alldeles insatt…

Lyssna

Samtal 33: Dagens Nyheters redaktion försöker redan ut begreppen

”Samtal med samhället” ringer Dagens Nyheters redaktion för att fråga om de begrepp tidningen använder i olika sammanhang. Framför allt önskar vi få en förklaring till varför terrorattacken i Stockholm fredagen den 7 april numera ofta kallas t ex ”lastbilsattacken”. Frågan till Aftonbladet fick vi aldrig svar på. Expressen svarade inte ens. Men Dagens Nyheters redaktion tog sig tid att försöka resonera kring skälen att man kallar terrorattacken för olika saker – även om just ”terrorattacken” verkar ha blivit den vanligaste benämningen. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-hedras-offren-i-lastbilsattacken/

Lyssna

Samtal 32: Aron Andersson, Metro

”Samtal med samhället” ringer journalisten Aron Andersson med anledning av en artikel i Metro somhandlar om den – inte minst sedan polisens insats efter terrorattacken den 7 april – mycket populära Facebook-sidan ”Stöd svenska polisen”. Det är väl inget konstigt att stödja svenska polisen, kan man tycka. Varför är Metro skeptisk till sidan? Det visar sig att Metro egentligen inte ha så mycket kritik att anföra, annat än att någon bild verkar vara feldaterad, att andra FB-sidor tycks dela samma länkar och att ”Stöd svenska polisen” verkar sakna tydlig avsändare. ”Samtal med samhället” kommer osökt att tänka på uttrycket ”koka soppa på en spik” och tycker ändå att vi bör fortsätta att stödja svenska polisen.

Lyssna