Samtal 30: Fia Blixt, Arbetsförmedlingen

”Samtal med samhället” ringer till Arbetsförmedlingen för att få reda på hur villkoren ser ut om man vill anställa en arbetssökande svenskfödd respektive en nyanländ utrikesfödd, som är registrerad hos AF. Hur omfattande måste tjänsten i fråga vara? Betalas samma stödpeng ut oavsett man är född i Sverige eller är nyanländ? Fia Blixt på AF ger en klarare bild.

Relaterade inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *