Samtal 48: Karlstads kommun om det omdiskuterade moskébygget

”Samtal med Samhället” sökte Olle Wikberg, som är planeringschef i Karlstad kommun. Enligt vissa av de politiska tjänstemän, som vi fick tag på när vi ringde runt, skulle det framför allt vara just Wikberg som har tagit på sig att svara på alla frågor kring moskébygget. Wikberg verkade litet förvånad över delegeringen av hela ärendet just till honom, men han framstod också som en mycket korrekt samhällets tjänare, som ringde tillbaka och försökte ge svar så långt möjligt. Frågan är ju inte politiskt avgjord, så han kunde kanske inte ha så mycket annat än just tekniska aspekter på frågan.Relaterade inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *