Samtal 52: Vårdcentraler i Malmö – var god vänta, men du behåller din plats i kön…

”Samtal med Samhället” ringde till några slumpvis utvalda vårdcentraler i Malmö för att höra hur lång tid det kunde tänkas ta för vanliga vårdsökande att få träffa en sjuksköterska eller kanske till och med en läkare. Men vi kom aldrig fram. Vår ’plats i kön’ blev allt från två till 28 – men inte ens när vi hade plats två hann vi vänta på att det skulle bli vår tur. Vi fick också erbjudandet att trycka på en siffra, så skulle vi bli uppringda. Men om man nu inte har möjlighet till knappval, får man snällt vänta – länge – i luren…

Lyssna

Samtal 51: Ulrik Scheller, Miljöpartiet i Karlstad-Hammarö

”Samtal med Samhället” ringde Ulrik Scheller: Någon hade tipsat oss om att han hade kallat de kritiker som pekat på att salafister skulle ligga bakom moskébygget i Karlstad för ’nättroll’. Vi tyckte att det lät märkligt, eftersom även P4 Värmland och Svenska Dagbladet i så fall skulle vara ’nättroll’, så vi beslöt att reda ut frågan. Scheller vederlade att han skulle ha sagt något sådant och vi hade för övrigt ett intressant samtal med honom. Han menade, att han själv var lika negativt inställd till salafister som de flesta andra och de stränga muslimernas kvinnosyn delade han inte alls. Men det var svårt att hindra människor från att tycka och tänka vad det ville och att bygga en moské. Vi hann också prata en del om media, alternativmedia och källkritik.

Lyssna

Samtal 50:Stadsbiblioteket i Stockholm berättar hur de väljer ut tidsskrifter

”Samtal med Samhället” talade med Stadsbiblioteket i Stockholm för att få veta hur de väljer ut de tidsskrifter som finns till allmänhetens gagn. Detta sedan en irriterad medborgare tipsat oss om att flera av tidningarna på vänsterkanten var borttagna till förmån bl a för en avis på högerflanken. Vi fick en intressant och saklig genomgång om hur biblioteket väljer ut de tidningar man tillhandahåller. De som efterfrågas och läses frekvent tas in och erbjuds i första hand. Inte så märkligt, egentligen. Det visar sig bl a att få om ens någon numera läser partipressen, så den är borta. Dessutom har vissa vänstertidningar nästan inga läsare längre, varefter de plockas ut ur sortimentet.

Lyssna

Samtal 49: Linda Larsson, kommunalråd (s) i Karlstads kommun om det omdiskuterade moskébygget

”Samtal med Samhället” ringde Linda Larsson (s). Hon är kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlstad. Vi tänkte att hon ville berätta för oss varför Socialdemokraterna avser att säga ’ja’ till det mycket omdebatterade moskébygget i Karlstad. Men Larsson ville inte alls berätta, trots att hon tydligen är den enda i kommunen inom S som tillåts yppa sig i frågan. Man får intrycket av att Linda Larsson inte kan frågan hon skall vara med om att avgöra. Därför har hon en rätt kaxig ton och skyller på olika saker för att vinna tid. Men det vill Larsson förstås inte medge. Hur som helst har vi ännu inte – efter två dygn – fått ny kontakt med henne vare sig över mejl eller per telefon, trots att vi har försökt. ”Samtal med samhället” luktar något lurt, men vi kan ha fel. Troligen är det bara så att Linda Larsson är en ganska okunnig politiker som […]

Lyssna

Samtal 48: Karlstads kommun om det omdiskuterade moskébygget

”Samtal med Samhället” sökte Olle Wikberg, som är planeringschef i Karlstad kommun. Enligt vissa av de politiska tjänstemän, som vi fick tag på när vi ringde runt, skulle det framför allt vara just Wikberg som har tagit på sig att svara på alla frågor kring moskébygget. Wikberg verkade litet förvånad över delegeringen av hela ärendet just till honom, men han framstod också som en mycket korrekt samhällets tjänare, som ringde tillbaka och försökte ge svar så långt möjligt. Frågan är ju inte politiskt avgjord, så han kunde kanske inte ha så mycket annat än just tekniska aspekter på frågan.

Lyssna

Samtal 47: Socialdemokraterna i Karlstad om det omdiskuterade moskébygget

Socialdemokraterna i Karlstad om det omdiskuterade moskébygget”Samtal med Samhället” ringde flera samtal och sökte beslutsfattare inom Socialdemokraterna på Karlstads kommun. Vi ville helt enkelt veta på vilka grunder Socialdemokraterna säger ’ja’ till moskébygget. Till slut kom vi med litet hjälp av en partiombudsman i kontakt med en politisk sekreterare – som inte alls ville uttala sig. Han hänvisade med emfas till kommunalrådet Linda Larsson (s), den enda som får säga något kring moskéfrågan. Man kan säga att ”Samtal med Samhället” därmed har gått varvet runt. Vi hade nämligen tidigare ett samtal med Linda Larsson. På sätt och vis ganska intressant, men vi avvaktar nu fru Larssons återkoppling för att kunna ställa kompletterande frågor och hoppeligen få dito svar…

Lyssna

Samtal 46: Moderaterna i Karlstad om varför de säger ’nej’ till det omdiskuterade moskébygget

”Samtal med Samhället” ringde Moderaterna för att höra hur de motiverar sitt ’nej’ till det omdiskuterade moskébygget i Karlstad. Diskussionen har ju gått het, inte minst eftersom de som kan de olika fraktionerna inom islam har låtit förstå att det kan vara salafister, alltså strängt bokstavstrogna muslimer, som ligger bakom bygget. Det har alltså varit mycket debatt och oro med i bilden. Moderaternas formella skäl är i första hand av teknisk art: Man vill ogärna att kommunen upplåter mark som kan användas för bostäder. Men visst har man också tagit intryck av den oro många människor har uttryckt kring moskébygget.

Lyssna

Samtal 45: Sveriges Television och människosmuggling

”Samtal med samhället” har funderat en del kring SVT-journalisten Fredrik Önnevall som i programmet ’Fosterland’ tog med sig en pojke från Grekland och smugglade honom genom Europa till Malmö. Önnevall och hans fotograf dömdes i början av 2017 för människosmuggling. Var det hela ett genomtänkt upplägg från SVT:s sida för att skapa ett prejudikat – och Önnevall åtog sig frivilligt uppdraget? Vem betalar omkostnaderna för Önnevall och hans fotograf? Är det licensbetalarnas pengar som går till detta? ”Samtal med Samhället” verkligen försökt att få svar på detta och ringde ett antal samtal, men kom hela tiden in i en återvändsgränd: Avslutningsvis programchefen Micael Lekbergs telefonsvarare. Han ber där uppringaren att inte lämna meddelande utan skicka ett sms – till ett icke angivet mobilnummer… ”Samtal med Samhället” får helt enkelt intrycket att SVT inte vill svara på jobbiga frågor. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/i-dag-faller-domen-mot-fredrik-onnevall

Lyssna

Samtal 44: Vänsterpartiet i Riksdagen om förhållandet till Venezuela

”Samtal med samhället” slog en signal till Vänsterpartiet i Riksdagen för att få höra något om deras inställning till Venezuela. Hugo Chavez och hans efterträdare har ju varit förebilder för V tidigare. Jonas Sjöstedt talade om ’lyckad socialism’ i Flamman den 13 maj 2015, men framförde då även en del kritik mot det som hände i Venezuela. Hur ser det ut idag, när tillståndet i landet verkar vara värre än någonsin? Oliktänkande förtrycks och fängslas, matbristen är akut. Är Venezuela fortfarande ett exempel på lyckad socialism? http://flamman.se/a/v-forordar-demokratisk-socialism

Lyssna

Samtal 43: Vänsterpartiet om relationen till palestinska flygkaparen Leila Khaled

”Samtal med Samhället” hörde av ’en liten fågel som viskade i vårt öra’ att en av världens mera kända flygkapare, palestinskan Leila Khaled, hade förekommit på Vänsterpartiets plakat under 1 maj- tåget i Stockholm. Hon har tidigare gästat Vänsterpartiet i Storstockholm, men annars mest förekommit som förebild och föredragshållare hos den s k avgrundsvänstern, exempelvis syndikalisterna. Eftersom vi ogärna lyssnar till lösa rykten utan ville kolla upp hur det verkligen förhåller sig, ringde vi runt en stund. V:s nuvarande officiella förhållande till gamla flygkapare tycks dock förbli ett frågetecken. Vi får inte svar någonstans. Vi hänvisas vidare, möts av tystnad eller ombeds ringa ’imorgon’.

Lyssna