Samtal 42: Gunilla Björnberg, informationsansvarig vid LO-distriktet i Stockholm

”Samtal med samhället” ringde LO-distriktet i Stockholm för att fråga om gränsdragningar i LO gentemot andra vänsterorganisationer. Detta med anledning av en manifestation den 1 maj vid ”La Mano”, minnesmärket över svenskar som dog i Spanska inbördeskriget. Vid minnesstunden deltog förutom LO ett antal föreningar på vänsterkanten. Gunilla Björnberg vid LO säger att man inte vill manifestera tillsammans med representanter för yttersta vänstern. Där har man dragit en gräns. ”Samtal med samhället” ställer sig dock frågande till hur man skall definiera flera av de vänsterorganisationer som deltog.

Lyssna