Samtal 83: Tommy Hansson, Polisförbundet.

’Samtal med Samhället’ ringde Polisförbundet efter att ha läst i Dagens Juridik om att sju av tio poliser – framför allt i ’utsatta områden’ – upplever att våldet mot dem har trappats upp och numera hör till vardagen. Samtidigt konstaterar Polismyndigheten, d v s rikspolisledningen, att statistiken inte visar någon ökning av våldet mot polistjänstemännen. Vad beror detta på? Kan det vara så, att poliser ute på fältet helt enkelt har tröttnat på att skriva rapporter, eftersom de sällan eller aldrig leder till påföljder? Och får poliserna något stöd av ledningen? Vi fick ett intressant samtal med Polisförbundets representant.

Lyssna

Samtal 82: Polisen Bråvallafestivalen

‘Samtal med Samhället’ ringde polisen i Norrköping på plats på Bråvalla. Detta eftersom en rubrik i Aftonbladet låtit förstå att fler än tidigare anmäler sexuella ofredanden och att statistiken därför ökar. Polisen på plats kan inte avgöra om ett ökande antal anmälningar beror på att fler anmäler – eller om det faktiskt handlar om att allt fler sexuella trakasserier begås. Så budskapen från polisen (förstahandskälla) och återgivningen i Aftonbladet är inte alldeles i takt med varandra. Vi är dock betydligt mer benägna att tro på polisen som källa än på Aftonbladets reportrar.

Lyssna

Samtal 81: SD:s partisekreterare Richard Jomshof

‘Samtal med Samhället’ slog en signal till Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof, apropå att moderaten Kahin Ahmed inte ville att SD skulle medverka vid politikerveckan på Järvafältet. ’Samtal med Samhället’ har funderat mycket kring detta meningsutbyte. Vi ringde bl a moderaterna i Stockholm (samtal 80) för att höra med dem kring lämpligheten i att Ahmed vill förhindra att SD är med och talar i Järva – när alla andra Stockholmsbaserade partier är med. Och det som faktiskt också är intressant i sammanhanget är att det var Ahmed som provocerade och Jomshof som responderade. Vad var alltså upprinnelsen till det verbala bråket? Borde inte Jomshof i sin replik ha hållit en ‘högre’ nivå än vad Ahmed gjorde i sitt utfall? Och kommer SD framöver att hålla sig ifrån politikerveckor på Järva eller liknande platser? Lyssna till ett intressant samtal.

Lyssna