Samtal 99: Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

’Samtal med Samhället’ ringde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Vi ville helt enkelt tala med dem som styr och ställer där. Höra om de t ex kan rekommendera att man bosätter sig i stadsdelen, trots problem som många talar om. Det gäller inte minst trakasserier mot kristna, att kvinnor hålls utanför det offentliga, kriminalitet… Den vänliga damen i växeln trodde först att vi frågade om ’bosättningar’ i bemärkelsen ’tältläger’. Associationen ligger tydligen nära till hands. Sedan blev vi kopplade till avdelningen för ’försörjningsstöd’, ett annat område som tycks vara dominerande i stadsdelen. Till slut kom vi fram till Ole Jörgen Persson som är moderat politiker i stadsdelsnämnden. Vi fick ett bra och konstruktivt samtal med honom om samhället i Spånga-Tensta.

Lyssna

Samtal 98: Vapenlicens – Var god dröj

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Polisen för att lyssna litet om handläggningstiderna för jaktvapen-licenser. Av två skäl: Dels tänkte vi göra ett (tillfälligt) avbrott i uppföljningen av ”Transportstyrelsen-Gate”, dels är det många som tagit jägarexamen under våren och nu lämnat in vapenlicens-ansökan för att hinna vara med på höstens jakter. I Östergötland – dit vi ringde – är handläggningstiderna (som i övriga östra Sverige) normalt mellan åtta och tio veckor. Men trots att Polisen försöker följa detta schema, kan det se litet olika ut. I vissa delar av landet är Polisen hårdare belastad med andra frågor, varför det kan ta längre tid

Lyssna

Samtal 97: När avgår Anna Johansson?

’Samtal med Samhället’ ringde infrastrukturminister Anna Johanssons kansli och fick tala med hennes pressekreterare Natalie NN. Vi har på känn att Johansson sitter löst med anledning av skandalen i Transportstyrelsen. Eller i alla fall borde hon göra det, om innevarande regering har en känsla för ansvarstagande och omdöme. Vi ringde därför till Johanssons pressekreterare och frågade om inte ministern borde avgå snart i spåren av denna exempellösa skandal. Det ville pressekreteraren dock inte svara på i telefon utan bad att få frågan skriftligt. Hon kunde heller inte svara på något annat i telefon, utan lade på luren. Bråda tider på departementet, verkar det… Så vi får väl dra en mejl till minist ern och höra om hon tänker avgå. Så får vi se om vi kanske möjligen ställs inför fullbordat faktum i mellantiden.

Lyssna

Samtal 96: Terrorattentat – var god dröj

’Samtal med Samhället’ ringde ju nyligen Örebro kommun och socialkontoret där. Detta med anledning av att vi ville veta hur beredskapen kring våldsbejakande extremism ser ut i kommunen. Den vänliga damen på socialkontoret, som vi hänvisades till, hade inte så mycket att ge oss, men lovade att återkomma med namn på den vi borde tala med. Det gjorde hon också. Mats Brantsberg är den som har ansvaret för säkerhetsbitarna. Men han är på semester – och ingen vikarie är utsedd. Men kanske kunde vi tala med den person i kommunen som sysslar med just våldsbejakande extremism? Dessvärre var även han på semester…

Lyssna

Samtal 95: Semestersabotören…

‘Samtal med Samhället’ ringde Göteborgs stad. Göteborg är ju utpekad som en stad som legat i topp vad gäller ’leverans’ per capita av IS-terrorister. Men inte heller där verkar man ha riktig koll på vem som hanterar frågan kring våldsbejakande extremister och ’hemvändare’. Jan Anders Svensson, som är säkerhetsansvarig i Göteborg, svarade dock i telefon, trots att han har semester. Hedrar honom. Dessvärre har han tydligen endast informationssäkerhetsfrågor på sitt bord och han var inte alldeles säker på vem som hanterade frågorna kring våldsbejakande extremister. Socialförvaltningen kanske…? ’Samtal med Samhället’ ringer vidare och börjar nu inse, att terrorforskaren Magnus Ranstorp gör rätt i att tvivla på kommunernas förmåga att hantera problemet med våldsbejakande extremism

Lyssna