Samtal 137:Bortkopplad utan svar…

‘Samtal med Samhället’ ringde Justitiedepartementet för att fråga hur regeringen tänker, då man bjuder in samtliga riksdagspartier – utom ett – till samtal om hur nazister i Sverige skall hanteras. Och det parti som exkluderas är dessutom ensamt om att vilja terrorstämpla NMR. Hos Morgan Johansson och hans politiskt sakkunniga blev vi dock bortkopplade första gången. Andra gången svarade man inte… Jobbig fråga, kanske. Tror inte att regeringen tänkt igenom detta riktigt.

Lyssna

Samtal 136: Samtal 136: Vänliga men ovetande

‘Samtal med Samhället’ ringde Finansdepartementet för att höra vad de säger om att schweiziska World Economic Forum petat ned Sverige ett pinnhål vad gäller konkurrenskraft. Detta med anledning av skattetryck och brottslighet i vårt land. Talade först med en opolitisk tjänsteman, som hänvisade till den politiska avdelningen. Där svarade pressekreteraren direkt. Hon var mycket vänlig och försökte svara, men visste annars inte så mycket kring detta… ‘Samtal med Samhället’ tycker i alla fall att både den opolitiske tjänstemannen och den politiskt tillsatta pressekreteraren gjorde ett gott intryck, vilket man också skall förvänta sig av skatteavlönade tjänstemän. Det skall de ha en eloge för. Vi kan inte låta bli att jämföra med en pressekreterare hos Annika Strandhäll, som tidigare idag slängde på luren, när vi ringde upp. Fördel Finansen!

Lyssna

Samtal 135: Det sticker i ögonen

‘Samtal med Samhället’ ringde Juan. Han kom från Chile på 1980-talet och har jobbat och gjort rätt för sig från början. För ett tag sedan gifte han sig med en kvinna från Colombia. De gifte sig i Sverige och flyttade in i Juans etta. Den ansågs vara för liten för två och myndigheterna misstänkte att det handlade om ett arrangerat äktenskap, att de inte bodde tillsammans. Till slut, efter sju sorger och åtta bedrövelser, ser det ut att ordna sig för Juan och hans fru. Hon har nu också jobb och båda betalar skatt och bidrar till välståndet i sitt nya hemland. Juan känner sig orättvist bemött av misstänksamma myndigheter och han tycker att det sticker i ögonen när vissa – som det omtalade fallet i Nacka – får tre lägenheter för sig och sin stora familj. Han har mycket att säga om dagens svenska migrationspolitik, som skiljer sig markant från när han kom för […]

Lyssna

Samtal 134: Hultsfred kämpar på

’Samtal med Samhället’ ringde Per-Inge Pettersson (c), socialnämndens ordförande i Hultsfred. Detta med anledning av Förvaltningsrättens dom i dagarna, som säger att Hultsfreds kommun inte har rätt att vägra hantera ansökningar om försörjningsstöd. Kommunen slutade att betala ut till nyanlända migranter i december 2016, eftersom man inte längre ansåg sig kunna ta emot fler med bibehållen standard för kommunens invånare. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) anmälde Hultsfred, som hotades med böter på en miljon. Nu har domstolen fastställt, att kommunen skall börja hantera ansökningar igen i januari 2018. Per-Inge Pettersson är rätt uppgiven. Han konstaterar att arbetslösheten bland utlandsfödda i Hultsfred (14.000 invånare) är mycket hög och han vet inte hur situationen skall hanteras. Kan det bli aktuellt att fortsätta vägra? Hur Hultsfred går vidare, får man diskutera under hösten. Får man någon förståelse från högre ort, undrar ’Samtal med Samhället’. Nej, konstaterar Pettersson. Han säger också , att lagen är skapad för en […]

Lyssna

Samtal 133: Nacka kommun och alla dess lägenheter.

’Samtal med Samhället’ ringde Frida Plym Forshell, tillförordnad arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun. Det har under veckan varit mycket i media om Nacka och dess lägenheter befolkade av polygamer och andra behövande. Många har med viss rätt blivit upprörda över det faktum att Nacka har inhandlat tre lägenheter för runt 14 miljoner kronor och upplåtit dem till en syrisk migrant med tre fruar och 16 barn. Vi ville därför lyssna litet mer med de närmast ansvariga för att höra hur sakernas tillstånd i Nacka kommun egentligen är. Vi fick ett intressant samtal, som är värt att lyssna på. Och ’Samtal med Samhället’ vill för ordningens skull understryka att vi inte lägger oss i hur folk lever sina privatliv, så länge inte tredje man (t ex skattebetalarna) drabbas. Samt att en fru känns fullt tillräckligt…

Lyssna

Samtal 132: Sverigedemokraterna och Svenska Kyrkan

‘Samtal med Samhället’ ringde SD och deras företrädare i kyrkofrågor Aron Emilsson, som även sitter i riksdagen. Det har talats mycket om att mobiliseringen i detta års kyrkoval beror på att vänstern vill mota SD i grind. Men kan man vända på det? Kan det också vara så, att många har tröttnat på vänsterns experimenterande och söker sig tillbaka till traditionen i kyrkan och till dess roll som kulturbärare? Vi fick ett intressant samtal.

Lyssna

Samtal 131: RPC kan inte prata med alla…

‘Samtal med Samhället’ ringde till RPC Dan Eliasson för att fråga honom hur han tänkte hantera Polisens tillkortakommanden då det gäller våldtäktsanmälningar. RPC är ju högste chef och har yttersta ansvaret. Den vänliga, korrekta men bestämda damen i växeln ville dock inte släppa fram till RPC – vare sig man ringde från media eller som privatperson. Hon rådde ‘Samtal med Samhällets’ redaktör att i stället ringa högste ansvarige för polisen på den ort där man hör hemma. Det är inte alltid så lätt att komma fram till rätt person – även om man som skattebetalare står för deras löner. Kanske kan detta samtal fungera som något av en vägledning i hur man bör göra – eller säga – för att få information från en myndighet, som i detta fall Polisen.

Lyssna

Samtal 130: Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan – vart tog Gud vägen?

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan för att få veta litet mer om hur deras kyrkopolitik ser ut. Handlar valet om tro eller mer materiella ting? Kyrkan har ju en icke föraktlig förmögenhet… Ja, litet av varje, verkar det. Men alla som ställer upp i kyrkopolitiken skall tro på Gud. Det talas mycket om solidaritet och miljöfrågor, arbete med fattiga över religionsgränserna. Hjälpen är inte specifikt riktad mot förföljda eller fattiga kristna världen över. Det verkar också vara viktigt för S att mobilisera inför kyrkovalet, eftersom man vet att SD gör det – och man vill ’mota SD i grind’… Många frågor och åtaganden. Men vart tog Svenska Kyrkan och Gud egentligen vägen?

Lyssna

Samtal 129:Att göra en insats för Sveriges försvar

’Samtal med Samhället’ ringde Nazanin Kamal, som tjänstgör i det svenska försvaret. Hon är en ung kvinna med bakgrund i Afghanistan, som kom till Sverige som barn och vill göra en insats för sitt nya hemland. ’Samtal med Samhället’ hörde henne i ett radioprogram tidigare, och beslöt att ta kontakt för en intervju. Vi gillade Kamals attityd, kämpaglöd och önskan att ge tillbaka något som tack för den hjälp hon och hennes familj hade fått.Och vi tyckte att hon framstod som ett gott exempel för många jämnåriga som drar sig för att tjänstgöra i det militära och saknar intresse för att försvara Sverige. Ett intressant samtal och vi hoppas att det går bra för Nazanin Kamal i vår Försvarsmakt.

Lyssna

Samtal 128: Vänstern i Svenska Kyrkan

‘Samtal med Samhället’ ringde Mona Olsson, ordförande i Vänstern i Svenska Kyrkan. Vi undrade vilka som fanns bakom detta parti och vi frågade också vad de ville med kyrkan. Biskopen i Stockholm – Eva Brunne, som har tydlig vänsterprofil – har ju talat om att plocka bort korsen ur sjömanskyrkan… Olsson försäkrade bl a att man absolut ville ha kvar korsen i kyrkorummen – samt att VISK lägger mycket tyngd på diakoni för att hjälpa behövande, oavsett de är kristna eller ej.

Lyssna