Samtal 127: Nej, Eliasson är inte landshövding – än

‘Samtal med Samhället’ kom – efter mycket ringande – fram till polisens pressavdelning. Där ville man inte svara på någonting om Dan Eliassons åsidosättande av lagen då hemliga uppgifter skulle hanteras. Man hänvisade till hemsidan och hade inga kommentarer. Inte ens rörande Eliassons eventuella utnämning till landshövding… Nej, Eliasson är inte landshövding – än.

Lyssna

Samtal 126: Vajsing i polisens växel

‘Samtal med Samhället’ ringde RPC Dan Eliasson för att höra hur han ser på utredningen mot sig. Eliasson misstänks ju ha struntat i sekretessen då det gällde hantering av hemlig information. Först kom vi till Eliassons sekreterare. Hon visste inte så mycket, men skulle koppla oss vidare till pressavdelningen. Men istället hamnade vi hos en privatperson som bestämt hävdade att han inte hade något med polisen att göra… Då ringde vi polisens växel igen och bad att få bli kopplade till kommunikationsavdelningen. Varpå vi hamnade hos Åklagarmyndigheten… Det verkar inte bara vara frågetecken kring polisens IT-avdelning. ‘Samtal med Samhället’ konstaterar att man nog måste se över sin telefonväxel också. Där är något vajsing…

Lyssna

Samtal 125: Mot fullskalig moské

’Samtal med Samhället’ ringde kommunpolitikern Darko Mamkovic (SD) i Norrköping. Detta med anledning av hans och partiets upprop mot uppförandet av en fullskalig moské i staden. Mamkovic menar, att det är just det kompletta bygget – med minaret – som stör stadsbilden. Det finns andra moskéer i Norrköping, men de har mer karaktär av samlingslokaler, vilket inte stör. Även om Bosnisk muslimska föreningen har köpt och äger marken, menar Mamkovic att det också finns ett ansvar att förvalta den på ett sätt som gynnar hela staden och inte är störande för dem som bor där och för stadsbilden.

Lyssna

Samtal 124:En ny moské i Norrköping

’Samtal med Samhället’ kom att intressera sig för ett planerat moskébygge i Norrköping. Det har bl a gått ut upprop mot moskébyggen i Norrköping, men marken – vid Idrottsparken (Östgötaporten) – är sedan tidigare inköpt från kommunen av Bosniska islamiska föreningen i Norrköping. Sedan det gjordes, tycks det dock ha uppstått en tvist i föreningen (uppgifter i lokalpressen) och en utbrytargrupp som kallar sig Svenska islamiska föreningen i Norrköping har försökt stoppa bygget och få tillbaka sina insamlade pengar. Den senare föreningen har som uttalat mål att vara en mer integrerad del av det svenska samhället – ett skäl till att man bröt sig ut. Så frågan är då vad den ursprungliga föreningen har för syften med sitt bygge… Enligt en tjänsteman på kommunen är det ärende som nu ligger ett rent bygglovsärende. ’Samtal med Samhället’ har även sökt de båda muslimska föreningarna för att försöka få mer information. Men de angivna telefonnumren är inte […]

Lyssna

Samtal 123: Ekot lovar svara…

‘Samtal med Samhället’ ringde publiceringschefen Klas Wolf-Watz på Ekot. Detta med anledning av den närmast skandalöst tendensiösa ‘CV’ Ekot lade ut på den moderate partiledarkandidaten Ulf Kristersson. Detta uppmärksammades bl a i Expressen. Wolf-Watz har redan backat från den utlagda texten, så det är inte så mycket att säga om det. Men den stora fråga kvarstår: Hur kan det över huvud taget komma sig att den lades ut? Det finns uppenbarligen en sabotör på Ekot. Frågan är om det finns fler… Kan man lita på Ekot? Detta är naturligtvis av vitalt intresse för alla oss (skattebetalare) som betalar Ekoredaktionens löner. Wolf-Watz lovade också – som ni kan höra – att svara. Men när vi ringde tillbaka hade han annat för sig, tydligen… Fortsättning följer.

Lyssna

Samtal 122: Stadsteatern

’Samtal med Samhället’ ringde Kulturhuset/Stadsteatern för att fråga om den krökta flaggstången på Sergelstorg. Vad är syftet? Känns det inte litet småfegt att bara ha en svensk flagga på stången? Kunde man kanske – i stället för en svensk flagga – hänga dit en annan flagga? T ex en röd?

Lyssna

Samtal 121: Hur svårt kan det vara?!

’Samtal med Samhället’ slog en signal till SVT Nyheter. Vi ville veta hur man tyckte att man skött bevakningen av afghanernas demonstration på Medborgarplatsen, som avbröts för någon vecka sedan. Vi kom fram till redaktörerna hela vägen – även till tf ansvarig utgivare – men ingen kunde egentligen uttala sig… Det kändes litet märkligt, men ganska typiskt svenskt. Är man så osäker på att man skött bevakningen allsidigt? Att man låtit alla komma till tals? Allt man belyst alla sidor? SVT Nyheter skall dock ha ’cred’ för att man lyfte luren och tog sig tid att svara – även om det känns märkligt att ingen vågar svara entydigt och enstavigt ’ja’ på frågan: ‘Har ni gjort ert jobb ordentligt?’ Hur svårt kan det vara?!

Lyssna

Samtal 120: Aftonbladet skrev inget…?

’Samtal med Samhället’ ringde Aftonbladet för att fråga hur man tyckte att man täckt upp demonstrationen på Medborgarplatsen för ett par veckor sedan. Det var inga svårigheter att komma fram till redaktionen denna gång, vilket AB skall ha en eloge för. Att kunna samtala med ’tredje statsmakten’ är ju viktigt för alla och envar. Däremot kunde inte redaktören erinra sig att man speciellt hade bevakat eventet på Medborgarplatsen… Kan det verkligen stämma…? Tja, tidningen tyckte kanske inte att de ensamkommande afghanernas demonstration var viktig. Det är ju i sig intressant.

Lyssna