Samtal 140: Borta i Uppsala…

’Samtal med Samhället’ ringde Länsstyrelsen i Uppsala. Detta eftersom regeringen uppdragit åt länet att ta fram en rapport rörande problematiken kring ’ensamkommande barn’. Mellan 2013 och 2016 försvann 48 av de 1.486 som anvisats till Uppsala län. Integrationshandläggare Malin Eklund, som gjort rapporten, pekar bl a på att det behövs bättre samverkan mellan de aktörer som har hand om barnen och bättre rutiner för att förebygga försvinnanden… Ja, det kan ’Samtal med Samhället’ väl tänka sig. Vi fick inte tag på Eklund idag, men på hennes kollega som dock inte hade någon insyn i detta. Samverkan behövs uppenbarligen – och frågan är hur prioriterade ärendena är, när en ensam handläggare har allt detta på sitt bord. En handläggare som också berättar att man inte vet varför de försvinner. Nej, ok. Då vet man väl antagligen inte heller var de är numera… Uppsala är ett län bland andra. 3,2 procent av de anvisade ’barnen’ är puts […]

Lyssna

Samtal 139: Nej, i skolan bedriver man undervisning!

’Samtal med Samhället’ ringde avdelningen för skolfrågor i Stockholms stad. Vi ville höra om det var möjligt för afghanska skolungdomar, som nu lämnar Norra Bantorget, att fortsätta sin demonstration ute i skolorna. Man har ju talat om att göra det. Nej, det går inte, meddelade Stockholms stad. I skolan bedriver man undervisning! Där är det inte tillåtet att demonstrera. ’Samtal med Samhället’ vill gärna tro att det är så. Vi kommer dock att följa detta och se vad som händer. Kanske någon enskild rektor gör litet avkall på bestämmelserna? Den som lever får se.

Lyssna

Samtal 138: Rektorn får bestämma…

’Samtal med Samhället’ ringde Skolverket för att höra med dem hur möjligheterna är att demonstrera i skolorna. Detta eftersom afghanerna och deras supporterskara tröttnat på regn och rusk på Norra Bantorget och tänkte fortsätta med demonstrationerna ute i skolorna. Nej, skolor inte allmän plats, fick vi reda på. Det går inte för sig för utomstående att demonstrera där. Däremot har rektorn möjlighet att bevilja tillstånd i speciella fall, tycks det. Men då gäller det mer spridande av allsidig information. ’Samtal med Samhället’ väntar nu med spänning på vilken skola som skall bli först med försök att demonstrera.

Lyssna