Samtal 170: BRÅ avvaktar beställning från regeringen

’Samtal med Samhället’ ringde Brottsförebyggande Rådet. Vi tyckte att det kunde vara intressant att få fram sanningen om varför inga fler BRÅ-rapporter kom efter 2005 rörande brottslingars ursprung. Nu har ju Moderaterna föreslagit att man skall börja dela upp våldsbrottslingar efter huruvida de är födda i Sverige eller utomlands. Tidigare har SD föreslagit detsamma, men detta har röstats ned, så vi får se hur det går med M:s motion.

Men varför togs då ingen ny rapport fram under åtta år av Alliansregering?

Moderaterna konstaterade, att det inte gjordes något eftersom BRÅ inte gjorde någon hemställan om detta. Men stämmer det? BRÅ jobbar på uppdrag av framför allt regeringen och gör knappast omfattande undersökningar på eget initiativ. I detta fall skulle det även röra sig om fakta som måste plockas in från framför allt SCB. BRÅ har inte statistiken kring de olika gruppernas brottslighet. Den får de inte in från polisen.

’Samtal med Samhället’ fick ett upplysande och intressant samtal med en företrädare för BRÅ, som kunde berätta för oss hur myndigheten jobbar. Och att det är våra regeringar som initierar de undersökningar BRÅ gör. Det är inget avgörande som ligger hos myndigheten. Hade det kommit en propå från Alliansregeringen, hade BRÅ förstås gjort en undersökning.

Relaterade inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *