Samtal 141: Skövde, fler än i fjol?

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Skövde kommun. Vi såg en rapportering i media om att kommunen ser ett ökande antal fel och brister inom äldreomsorgen. Och ändå hinner personalen tydligen inte med att registrera alla… Kommunala vårdgivare är sämre på att registrera avvikelser än privata, verkar det. Det kan bl a bero på en större personalomsättning i den kommunala verksamheten. Jonas Engelbrektsson som är chef för vård- och omsorgsfrågor i kommunen menar, att det ökande antalet avvikelser också kan bero på att man nu jobbar med ett nytt, effektivare system. Därför registreras också fler avvikelser – drygt 1.000 fler än i fjol.

Lyssna

Samtal 140: Borta i Uppsala…

’Samtal med Samhället’ ringde Länsstyrelsen i Uppsala. Detta eftersom regeringen uppdragit åt länet att ta fram en rapport rörande problematiken kring ’ensamkommande barn’. Mellan 2013 och 2016 försvann 48 av de 1.486 som anvisats till Uppsala län. Integrationshandläggare Malin Eklund, som gjort rapporten, pekar bl a på att det behövs bättre samverkan mellan de aktörer som har hand om barnen och bättre rutiner för att förebygga försvinnanden… Ja, det kan ’Samtal med Samhället’ väl tänka sig. Vi fick inte tag på Eklund idag, men på hennes kollega som dock inte hade någon insyn i detta. Samverkan behövs uppenbarligen – och frågan är hur prioriterade ärendena är, när en ensam handläggare har allt detta på sitt bord. En handläggare som också berättar att man inte vet varför de försvinner. Nej, ok. Då vet man väl antagligen inte heller var de är numera… Uppsala är ett län bland andra. 3,2 procent av de anvisade ’barnen’ är puts […]

Lyssna

Samtal 127: Nej, Eliasson är inte landshövding – än

‘Samtal med Samhället’ kom – efter mycket ringande – fram till polisens pressavdelning. Där ville man inte svara på någonting om Dan Eliassons åsidosättande av lagen då hemliga uppgifter skulle hanteras. Man hänvisade till hemsidan och hade inga kommentarer. Inte ens rörande Eliassons eventuella utnämning till landshövding… Nej, Eliasson är inte landshövding – än.

Lyssna

Samtal 125: Mot fullskalig moské

’Samtal med Samhället’ ringde kommunpolitikern Darko Mamkovic (SD) i Norrköping. Detta med anledning av hans och partiets upprop mot uppförandet av en fullskalig moské i staden. Mamkovic menar, att det är just det kompletta bygget – med minaret – som stör stadsbilden. Det finns andra moskéer i Norrköping, men de har mer karaktär av samlingslokaler, vilket inte stör. Även om Bosnisk muslimska föreningen har köpt och äger marken, menar Mamkovic att det också finns ett ansvar att förvalta den på ett sätt som gynnar hela staden och inte är störande för dem som bor där och för stadsbilden.

Lyssna

Samtal 98: Vapenlicens – Var god dröj

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Polisen för att lyssna litet om handläggningstiderna för jaktvapen-licenser. Av två skäl: Dels tänkte vi göra ett (tillfälligt) avbrott i uppföljningen av ”Transportstyrelsen-Gate”, dels är det många som tagit jägarexamen under våren och nu lämnat in vapenlicens-ansökan för att hinna vara med på höstens jakter. I Östergötland – dit vi ringde – är handläggningstiderna (som i övriga östra Sverige) normalt mellan åtta och tio veckor. Men trots att Polisen försöker följa detta schema, kan det se litet olika ut. I vissa delar av landet är Polisen hårdare belastad med andra frågor, varför det kan ta längre tid

Lyssna