Samtal 38: Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias om bidragsutbetalningar

”Samtal med samhället” ringde upp Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias för att bla fråga om utbetalningar från socialförsäkringssystemet till den som är nyanländ till Sverige eller till den som delvis bor i Sverige, men kanske också är boende utomlands. Eftersom det sprids mycket information – korrekt eller ej – ville vi ta reda på vad som verkligen gäller. Vi fick inte veta så mycket, men Försäkringskassans tillförordnade presschef berättade i alla fall att man stoppar ungefär en miljard varje år i bidrag som annars skulle ha betalats ut felaktigt. Han hade dock ingen känsla av att missbruket var utbett och omfattande.

Lyssna

Samtal 37: Försäkringskassan: Så här gör du för att söka bidrag

”Samtal med samhället” slog en signal till Försäkringskassans pressavdelning. Eftersom det skrivs mycket om bidrag till migranter – asylsökande respektive sådana som har fått uppehållstillstånd – ville vi helt enkelt ta reda på vad som gäller för ’nyanlända’ då det gäller bidrag. På Försäkringskassan vägledde man till en avdelning på hemsidan för den som skall söka asyl respektive för den som har fått uppehållstillstånd. Där kan man läsa på bl a svenska, arabiska och somaliska hur man går tillväga för att söka bidrag.

Lyssna

Tidningen Dagen skrev 2001: Av dem som får asyl är en kristen, nio muslimer

”Samtal med samhället” talade med redaktionen på tidningen Dagen, som har en kristen profil. I början av 2000-talet skrev man i Dagen om att endast en av tio sökande som fick asyl var kristen. Den helt övervägande andelen var muslimer. Idag kan man inte med säkerhet göra samma jämförelse, eftersom det inte förs någon statistik över de asylsökandes tro. Jämförelsen var relevant då – och borde vara det fortfarande – med tanke på att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i framför allt Mellanöstern och Nordafrika. Ändå verkar Migrationsverket ha tagit för litet hänsyn till att kristna inte bara far illa i de länder de flyr från utan också ute på blandade migrantförläggningar. Källa: Dagen.se http://www.dagen.se/kristna-far-oftare-avslag-pa-asylansokan-1.266987

Lyssna

Samtal 34: Migrationsverkets informationsavdelning och Hultsfreds kommun

”Samtal med samhället” ringde upp Migrationsverkets informationsavdelning och frågade hur det kan komma sig att Hultsfreds kommun är så besviken på verkets hantering av migrantsituationen. Lyssna gärna på tidigare samtal med kommunalråd i Hultsfred. Kommunen är en av dem som har tagit emot flest migranter per invånare. Dessutom tar man – mer eller mindre ofrivilligt – nu emot många migranter enligt EBO-principen (eget boende) – i motsats till ABO (anvisat boende). Hultsfred tycker att Migrationsverket ignorerar problemen, men Migrationsverkets informationsavdelning var nog inte alldeles insatt…

Lyssna

Samtal 33: Dagens Nyheters redaktion försöker redan ut begreppen

”Samtal med samhället” ringer Dagens Nyheters redaktion för att fråga om de begrepp tidningen använder i olika sammanhang. Framför allt önskar vi få en förklaring till varför terrorattacken i Stockholm fredagen den 7 april numera ofta kallas t ex ”lastbilsattacken”. Frågan till Aftonbladet fick vi aldrig svar på. Expressen svarade inte ens. Men Dagens Nyheters redaktion tog sig tid att försöka resonera kring skälen att man kallar terrorattacken för olika saker – även om just ”terrorattacken” verkar ha blivit den vanligaste benämningen. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-hedras-offren-i-lastbilsattacken/

Lyssna

Samtal 32: Aron Andersson, Metro

”Samtal med samhället” ringer journalisten Aron Andersson med anledning av en artikel i Metro somhandlar om den – inte minst sedan polisens insats efter terrorattacken den 7 april – mycket populära Facebook-sidan ”Stöd svenska polisen”. Det är väl inget konstigt att stödja svenska polisen, kan man tycka. Varför är Metro skeptisk till sidan? Det visar sig att Metro egentligen inte ha så mycket kritik att anföra, annat än att någon bild verkar vara feldaterad, att andra FB-sidor tycks dela samma länkar och att ”Stöd svenska polisen” verkar sakna tydlig avsändare. ”Samtal med samhället” kommer osökt att tänka på uttrycket ”koka soppa på en spik” och tycker ändå att vi bör fortsätta att stödja svenska polisen.

Lyssna

Samtal 31: Anders Björkman, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet

”Samtal med samhället” ringer biträdande kulturchefen Anders Björkman på SvD. Detta med anledning av en besynnerlig text, som under de senaste dagarna har farit runt på Nätet. Andres Lokko, frilansande musikskribent och medarbetare på SvD:s kulturredaktion, skrev alldeles efter terrordådet i Stockholm den 7 april: ”… är alla nu alltså tillslut på det klara med att SD och IS utgör exakt samma hot med intill förvillelse identiska mål och ideal?” Eftersom den märkliga texten väckte väldigt många frågor, ringde vi upp SvD för att höra om detta var något tidningen uppdragit åt Lokko att skriva.

Lyssna

Samtal 30: Fia Blixt, Arbetsförmedlingen

”Samtal med samhället” ringer till Arbetsförmedlingen för att få reda på hur villkoren ser ut om man vill anställa en arbetssökande svenskfödd respektive en nyanländ utrikesfödd, som är registrerad hos AF. Hur omfattande måste tjänsten i fråga vara? Betalas samma stödpeng ut oavsett man är född i Sverige eller är nyanländ? Fia Blixt på AF ger en klarare bild.

Lyssna

Samtal 29: Helena Paues, pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

”Samtal med samhället” talar med Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström. Ekström har nyligen givit Statskontoret i uppdrag att se över och utvärdera samtliga bidrag som betalas ut från MUCF – bl a till Sveriges Förenade Muslimer. Departementet vill inte närmare uttala sig om uppdraget, men säger att liknande genomgångar sker med jämna mellanrum och att denna utvärdering skall vara klar till början av sommaren.

Lyssna

Samtal 28: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

”Samtal med samhället” ringer MUCF för att höra hur det kan komma sig att man betalar ut 525.000 kronor i årligt stöd till Sveriges Förenade Muslimer, trots att det t ex redan 2014 blev känt att SFM bjudit in en predikant som bl a kräver att unga flickor på 12-13 år skall skylas med slöjor. Varefter han jämför dem med ”chokladkakor”. Vi kommer dock inte längre än till ett par vänliga damer i receptionen. Kanske har ingen annan på MUCF lust att prata med oss?

Lyssna