Samtal 17: Brottsförebyggande Rådets pressavdelning

”Samtal med samhället” tycker att det är märkligt att BRÅ inte längre (sedan 2006) redovisar brottsstatistik med koppling till om gärningsmannen/-kvinnan är svensk eller utländsk medborgare. Den senaste (sista?) fördjupade undersökningen som gjordes var 2005. Därefter beställdes ingen av Alliansregeringen. Detta har nu under tio år irriterat många, som saknar en rättvisande bild över brottsstatistiken i Sverige. På BRÅ:s presstjänst verkar man dock vara omedveten om sin historia.

Lyssna

Samtal 16: Stina Holmberg, Brottsförebyggande Rådet

”Samtal med samhället” talar med Stina Holmberg, som har varit verksam vid BRÅ i ungefär femton år. Vi har ett bra samtal, där Holmberg informativt och initierat berättar om hur man har gjort avvägningarna då det gäller presentation av statistiken. Hon var med om att göra den senaste fördjupningsstudien som presenterades 2005 och hon funderar kring varför det möjligen inte kommer några nya liknande studier, där man delar upp brottslingarna efter medborgarskap eller huruvida de är utlandsfödda eller svenskfödda.

Lyssna

Samtal 15: Anders Enström, chefredaktör för Barometern

”Samtal med samhället” talar med Anders Enström, chefredaktör för tidningen Barometern i Kalmar. Enström berättar om varför man har gjort en fördjupad undersökning kring ursprung, då det gäller åtalade och dömda brottslingar i Kalmar län. För detta har man fått en hel del såväl ros som ris. Huvudsyftet har varit att ge en korrekt bild och vederlägga förutfattade meningar. Ett bra och upplysande samtal.

Lyssna

Samtal 14: Miriam Abu Eid, pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman

”Samtal med samhället” försöker under ett par dagar förgäves nå pressekreteraren eller någon annan politisk tjänsteman hos demokratiminister Alice Bah Kuhnke. När vi inte lyckas med detta, ringer vi i stället på hos pressavdelningen hos inrikesminister Anders Ygeman. Där svarar man genast och vi funderar litet kring varför säkerhetsrelaterade frågor för Sverige – som valtalande utländska politiker med islamistisk budskap på svensk mark eller återvändande IS-terrorister – inte ligger på Justitiedepartementet, t ex hos Ygeman, utan på Kulturdepartementet.

Lyssna

Samtal 13: Lovisa Lagerström Lantz, Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism

”Samtal med samhället” kontaktade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism för att försöka få litet klarhet i säkerhetsfrågor, som är viktiga för Sverige. Varför kallas inte i första hand denna myndighet in för att svara på hur man hanterar exempelvis återvändande IS-terrorister? Hur kan det komma sig att demokratiminister Bah Kuhnke inte var ordenligt påläst i Agenda-studion den 12 mars? Får hon inte ordentligt underlag? Vi fick ett bra och informativt samtal, som förklarade en hel del. (2017 03 14)

Lyssna

Samtal 12: Myndigheten för press, radio och tv

”Samtal med samhället” kontaktade presstödsnämnden, som ingår i myndigheten för press, radio och tv. Vi ville gärna höra hur man resonerade kring det höga presstödet till tidningen ETC, som har en uttalad vänsterprägel på sitt redaktionella innehåll. ETC lyfter, genom ett bidragsmässigt finurligt upplägg med olika landsortseditioner, närmare 40 miljoner kronor varje år i presstöd. Därmed hamnar man på andra plats efter Svenska Dagbladet, som årligen lyfter 40 miljoner i stöd.

Lyssna

Samtal 11: SVT:s redaktion i Örebro

”Samtal med samhället” ringer SVT:s redaktion i Örebro med anledning av att man har rapporterat kring kravallerna vid Alléskolan i Hallsberg. Hur tänkte man vid SVT då man rapporterade? Ser man något sammanhang mellan dessa och andra upplopp? Har man tänkt sig att fördjupa rapporteringen och analysera det som händer?

Lyssna

Samtal 10: Jonas Ahlsson (Svenska kyrkan i Hallsberg)

”Samtal med samhället” samtalar med Hallsbergs kyrkoherde Jonas Ahlsson med anledning av upploppen i Alléskolan i Hallsberg. Kyrkan ordnar tisdagen den 7 mars en ”ljusmässa för fred och kärlek” med anledning av kravallerna. Vi pratar om hur kyrkan tänker kring dagens oroligheter, vilka som kan liga bakom stenkastningen mot polisen vid Alléskolan och om en ”ljusmässa” är rätt väg att möta ligister som kastar sten. Har kyrkan även tänkt sig att agera proaktivt? I så fall hur?

Lyssna

Samtal 9: Josefine Boman (Politiskt sakkunnig hos Ylva Johansson)

”Samtal med samhället” söker någon av Ylva Johanssons tre tjänstgörande politiskt sakkunniga (den fjärde är föräldraledig). Efter ett antal fåfänga försök till samtliga, når vi till slut Josefine Boman och pratar en stund med henne om Ylva Johanssons framträdande i BBC News, där hon gick ut med felaktig information bl a rörande våldtäktsstatistiken. Johansson fick ju göra avbön för detta, men hade inte de politiskt sakkunniga kunnat hjälpa henne med riktig statistik från början?

Lyssna

Samtal 8: Johan Elfver (Ekerö kommun)

”Samtal med samhället” resonerar kring den diskussion som Ekerö stadsbibliotek satte igång, då man först beslöt att inte beställa nationalekonomen Tino Sanadajis nya bok ”Massutmaning”. Var det verkligen ”värdegrunden” som gjorde att man först sade nej till den? Har man nu ändrat sig kring boken och dess innehåll?

Lyssna