Om Samtal med samhället

Jag heter Christopher Jarnvall och jag har under många år fört offentliga samtal med delar av samhället. Jag gillar samtal och jag tycker om att lyssna och att tillföra något från mitt håll. Det är det som kallas dialog, ursprungligen av grekiskan. Det betyder samtal.

Det kan handla om intervjuer, debatter eller andra samtal, till exempel sådana som förs kring ett runt bord för att ge luft åt en mängd olika uppfattningar. Ofta har mina samhällssamtal förts i skriftlig form, men också i etermedia. Eller helt enkelt utan någon som helst dokumentation. De har oftast handlat om olika politiska ämnen, sådant som jag och andra har intresserat oss för, sådant som känns rätt eller fel, sådant som behöver vädras och offentliggöras. Det har alltid handlat om samtal vars syfte har varit att föra en fråga framåt.

Det är spännande att lyssna till vad andra människor har att säga. Inte för att man alltid håller med om det som sägs. Det gör man kanske till och med ganska sällan. Då kan det ibland möjligen bli irriterande. Men då är det extra viktigt att föra en dialog och att argumentera, att fråga och att försöka förstå. Ett bra samtal blir ungefär som grunden för stora delar av vår vetenskap: En tes följs av en antites, som – hoppeligen – ger en syntes.

Tanken med min sida ”Samtal med samhället” är att samla bra dialoger från olika delar av samhället. Samtal med olika aktörer. Samtal kring olika uppfattningar. Det kan vara sådana samtal jag initierar för att jag har hört eller sett någon som har framfört en tanke – eller kanske till synes en brist på tanke – och där jag vill veta mer. Det kan handla om någon som har avgivit en uppfattning som jag helt enkelt inte begriper och där jag vill försöka förstå vad vederbörande menar. Det kan också handla om uppfattningar som jag själv delar och som jag gärna utvecklar.

Därför vill jag föra ett civiliserat samtal med samhället och dess aktörer, eftersom samtal ofta för framåt. Inte alltid, men ofta. Vi människor är unika i detta. Och i det här fallet gäller det att föra samtalet på ett sådant sätt, att det blir en dialog mellan människor och inte ett antal monologer. Det gäller att försöka mötas och inte bara stångas. Det går dock inte alltid att mötas, men en sak kan man med säkerhet konstatera: Ett problem blir oftast lättare att komma till rätta med om man samtalar kring det. Under alla händelser blir det i alla fall inte värre och svårare att lösa genom samtalet.

Det samtalas för litet idag. Människor lyssnar för litet, de är mer intresserade av att höra sin egen röst än att fundera kring vad andra har att säga. Det är min uppfattning. Det hålls för många monologer, för få dialoger, för få samtal. Min avsikt är att lyssna, få andra att lyssna och kanske kunna enas kring något. Vi får se om min förhoppning slår in – eller om den kommer på skam. Döm själva. Tanken är i alla fall att ”Samtal med samhället” skall kunna bidra till en förändring i rätt riktning.