Samtal 46: Moderaterna i Karlstad om varför de säger ’nej’ till det omdiskuterade moskébygget

”Samtal med Samhället” ringde Moderaterna för att höra hur de motiverar sitt ’nej’ till det omdiskuterade moskébygget i Karlstad. Diskussionen har ju gått het, inte minst eftersom de som kan de olika fraktionerna inom islam har låtit förstå att det kan vara salafister, alltså strängt bokstavstrogna muslimer, som ligger bakom bygget. Det har alltså varit mycket debatt och oro med i bilden. Moderaternas formella skäl är i första hand av teknisk art: Man vill ogärna att kommunen upplåter mark som kan användas för bostäder. Men visst har man också tagit intryck av den oro många människor har uttryckt kring moskébygget.

Lyssna

Samtal 45: Sveriges Television och människosmuggling

”Samtal med samhället” har funderat en del kring SVT-journalisten Fredrik Önnevall som i programmet ’Fosterland’ tog med sig en pojke från Grekland och smugglade honom genom Europa till Malmö. Önnevall och hans fotograf dömdes i början av 2017 för människosmuggling. Var det hela ett genomtänkt upplägg från SVT:s sida för att skapa ett prejudikat – och Önnevall åtog sig frivilligt uppdraget? Vem betalar omkostnaderna för Önnevall och hans fotograf? Är det licensbetalarnas pengar som går till detta? ”Samtal med Samhället” verkligen försökt att få svar på detta och ringde ett antal samtal, men kom hela tiden in i en återvändsgränd: Avslutningsvis programchefen Micael Lekbergs telefonsvarare. Han ber där uppringaren att inte lämna meddelande utan skicka ett sms – till ett icke angivet mobilnummer… ”Samtal med Samhället” får helt enkelt intrycket att SVT inte vill svara på jobbiga frågor. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/i-dag-faller-domen-mot-fredrik-onnevall

Lyssna

Samtal 44: Vänsterpartiet i Riksdagen om förhållandet till Venezuela

”Samtal med samhället” slog en signal till Vänsterpartiet i Riksdagen för att få höra något om deras inställning till Venezuela. Hugo Chavez och hans efterträdare har ju varit förebilder för V tidigare. Jonas Sjöstedt talade om ’lyckad socialism’ i Flamman den 13 maj 2015, men framförde då även en del kritik mot det som hände i Venezuela. Hur ser det ut idag, när tillståndet i landet verkar vara värre än någonsin? Oliktänkande förtrycks och fängslas, matbristen är akut. Är Venezuela fortfarande ett exempel på lyckad socialism? http://flamman.se/a/v-forordar-demokratisk-socialism

Lyssna

Samtal 43: Vänsterpartiet om relationen till palestinska flygkaparen Leila Khaled

”Samtal med Samhället” hörde av ’en liten fågel som viskade i vårt öra’ att en av världens mera kända flygkapare, palestinskan Leila Khaled, hade förekommit på Vänsterpartiets plakat under 1 maj- tåget i Stockholm. Hon har tidigare gästat Vänsterpartiet i Storstockholm, men annars mest förekommit som förebild och föredragshållare hos den s k avgrundsvänstern, exempelvis syndikalisterna. Eftersom vi ogärna lyssnar till lösa rykten utan ville kolla upp hur det verkligen förhåller sig, ringde vi runt en stund. V:s nuvarande officiella förhållande till gamla flygkapare tycks dock förbli ett frågetecken. Vi får inte svar någonstans. Vi hänvisas vidare, möts av tystnad eller ombeds ringa ’imorgon’.

Lyssna

Samtal 42: Gunilla Björnberg, informationsansvarig vid LO-distriktet i Stockholm

”Samtal med samhället” ringde LO-distriktet i Stockholm för att fråga om gränsdragningar i LO gentemot andra vänsterorganisationer. Detta med anledning av en manifestation den 1 maj vid ”La Mano”, minnesmärket över svenskar som dog i Spanska inbördeskriget. Vid minnesstunden deltog förutom LO ett antal föreningar på vänsterkanten. Gunilla Björnberg vid LO säger att man inte vill manifestera tillsammans med representanter för yttersta vänstern. Där har man dragit en gräns. ”Samtal med samhället” ställer sig dock frågande till hur man skall definiera flera av de vänsterorganisationer som deltog.

Lyssna

Samtal 41: Nils Karlsson, kommunalråd (mp) i Malmö

”Samtal med samhället” blev till slut uppringt av Nils Karlsson, som är miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö. Ryktet hade gått före oss, så att säga. För Karlsson hade vi ännu inte hunnit söka i detta ärende. Det blev ett bra samtal där kontentan av det hela visade sig vara att Miljöpartiet håller med Socialdemokraterna om att Malmö bör få ett undantag från migrantkvoteringen. Karlsson vidgår även att man har problem med att utbilda och sedan sysselsätta alla dem som kommer till Malmö – framför allt de äldre. Lyssna gärna. Ett intressant och lärorikt samtal med samhället.

Lyssna

Samtal 40: Louise Arndt, vice ordförande Miljöpartiet i Malmö

”Samtal med samhället” talade med Louise Arndt, vice ordförande för Miljöpartiet i Malmö. Vi tänkte att hon kanske hade en uppfattning kring att Socialdemokraterna i Malmö nu går ut och vill ha ett undantag från regeln som anger hur många migranter varje kommun skall ta emot. Det kunde nog Arndt ha, medgav hon, men tyckte även att det var bättre att vi talade med ordföranden för Malmös miljöpartister, Mårten Espmarker.

Lyssna

Samtal 39: Jouni Borglund Liimatainen, Miljöpartiets styrelse i Malmö

”Samtal med samhället” ringde upp Jouni Borglund Liimatainen, som är kassör i MP:s styrelse i Malmö. Han är även ordförande i Stadsområdesnämnd Söder i Malmö. Vi undrade hur Miljöpartiet ställer sig till att Socialdemokraterna i Malmö nu går ut och vill ha ett undantag från regeln som anger hur många migranter varje kommun skall ta emot. I praktiken handlar det om att man vill ta emot färre migranter. Borglund Liimatainen hade dock ingen uppfattning, utan hänvisade flera gånger till partiets Malmö-ordförande, Mårten Espmarker.

Lyssna

Samtal 38: Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias om bidragsutbetalningar

”Samtal med samhället” ringde upp Försäkringskassans tillförordnade presschef Maikel Ilias för att bla fråga om utbetalningar från socialförsäkringssystemet till den som är nyanländ till Sverige eller till den som delvis bor i Sverige, men kanske också är boende utomlands. Eftersom det sprids mycket information – korrekt eller ej – ville vi ta reda på vad som verkligen gäller. Vi fick inte veta så mycket, men Försäkringskassans tillförordnade presschef berättade i alla fall att man stoppar ungefär en miljard varje år i bidrag som annars skulle ha betalats ut felaktigt. Han hade dock ingen känsla av att missbruket var utbett och omfattande.

Lyssna

Samtal 37: Försäkringskassan: Så här gör du för att söka bidrag

”Samtal med samhället” slog en signal till Försäkringskassans pressavdelning. Eftersom det skrivs mycket om bidrag till migranter – asylsökande respektive sådana som har fått uppehållstillstånd – ville vi helt enkelt ta reda på vad som gäller för ’nyanlända’ då det gäller bidrag. På Försäkringskassan vägledde man till en avdelning på hemsidan för den som skall söka asyl respektive för den som har fått uppehållstillstånd. Där kan man läsa på bl a svenska, arabiska och somaliska hur man går tillväga för att söka bidrag.

Lyssna