Samtal 21: Henrik Arnstad kastar på luren

Henrik Arnstad, författare och opinionsbildare ”Samtal med samhället” ringer upp Henrik Arnstad med anledning av att han har kallat den numera bortgångne journalisten och SR-medarbetaren Kjell Albin Abrahamson för ”högerextremisten” i en twitter, som har cirkulerat på nätet. Vi ville gärna veta vad Arnstad menade med detta, bl a med tanke på att Abrahamson hade ett förflutet som vänsterman, något som hans många år i det kommunistiska Östeuropa förändrade. Arnstad ville dock inte berätta varför utan lade på luren.

Lyssna

Samtal 20: Nystart för gängkriminella ledare

”Samtal med samhället” ringer Henrik Lindmark som driver företaget ICreate Dreams AB. De leder projektet med nystart för gängkriminella ledare, som kommunen deltar i. Trots kritik under hösten – projektet startade i september 2016 – om att skattepengar gick till gängkriminella som fortsatte sin brottsliga bana, menar Lindmark att de tio platser projektet erbjuder har varit en framgång hittills. Nio av tio är ute ur kriminaliteten vid det här laget. Vi var intresserade av att höra hur det hela är upplagt och om det sker uppföljning och kontroll.

Lyssna

Samtal 19: Norrköpings kommun ”avlönar” kriminella

”Samtal med samhället” pratar med Karin Jonsson från centerpartiet. Hon är kommunalråd i Norrköping, ansvarig för miljöfrågor och tekniska dito. Hon har även på sitt bord ett projekt som har fått en del kritik i media och opinion. Det handlar om att, tillsammans med privata aktörer, ge gängkriminella (men ännu icke dömda) en ”nystart”. Privata aktörer går in och bidrar med arbete, kommunen satsar under ett år en miljon i startkostnad. Varför gör man detta? Hur går projektet? Är det inte skattepengar i sjön när det visar sig att en del av deltagarna fortsätter på sin kriminella bana? Uppföljning och kontroll? Varför är viktigare att satsa skattepengar på gängkriminella unga än på skötsamma, som också behöver jobb?

Lyssna

Samtal 18: Gotlands Tidningar: Vi namnger inte

Gotlands Tidningar ”Samtal med samhället” ringer upp Gotlands Tidningar och talar med en medarbetare. Detta med anledning av att förre medarbetaren Eric Erfors nyligen dömdes för hemfridsbrott, våldsamt motstånd och grovt rattfylleri. Erfors arbetade extra vid GT sedan han fått gå från Expressen 2016. På Gotlands Tidningar säger man, att man har skrivit om domen men utan att nämna namn. Man har som policy att aldrig namnge någon, konstaterar den journalist vi talar med.

Lyssna

Samtal 17: Brottsförebyggande Rådets pressavdelning

”Samtal med samhället” tycker att det är märkligt att BRÅ inte längre (sedan 2006) redovisar brottsstatistik med koppling till om gärningsmannen/-kvinnan är svensk eller utländsk medborgare. Den senaste (sista?) fördjupade undersökningen som gjordes var 2005. Därefter beställdes ingen av Alliansregeringen. Detta har nu under tio år irriterat många, som saknar en rättvisande bild över brottsstatistiken i Sverige. På BRÅ:s presstjänst verkar man dock vara omedveten om sin historia.

Lyssna

Samtal 16: Stina Holmberg, Brottsförebyggande Rådet

”Samtal med samhället” talar med Stina Holmberg, som har varit verksam vid BRÅ i ungefär femton år. Vi har ett bra samtal, där Holmberg informativt och initierat berättar om hur man har gjort avvägningarna då det gäller presentation av statistiken. Hon var med om att göra den senaste fördjupningsstudien som presenterades 2005 och hon funderar kring varför det möjligen inte kommer några nya liknande studier, där man delar upp brottslingarna efter medborgarskap eller huruvida de är utlandsfödda eller svenskfödda.

Lyssna

Samtal 15: Anders Enström, chefredaktör för Barometern

”Samtal med samhället” talar med Anders Enström, chefredaktör för tidningen Barometern i Kalmar. Enström berättar om varför man har gjort en fördjupad undersökning kring ursprung, då det gäller åtalade och dömda brottslingar i Kalmar län. För detta har man fått en hel del såväl ros som ris. Huvudsyftet har varit att ge en korrekt bild och vederlägga förutfattade meningar. Ett bra och upplysande samtal.

Lyssna

Samtal 14: Miriam Abu Eid, pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman

”Samtal med samhället” försöker under ett par dagar förgäves nå pressekreteraren eller någon annan politisk tjänsteman hos demokratiminister Alice Bah Kuhnke. När vi inte lyckas med detta, ringer vi i stället på hos pressavdelningen hos inrikesminister Anders Ygeman. Där svarar man genast och vi funderar litet kring varför säkerhetsrelaterade frågor för Sverige – som valtalande utländska politiker med islamistisk budskap på svensk mark eller återvändande IS-terrorister – inte ligger på Justitiedepartementet, t ex hos Ygeman, utan på Kulturdepartementet.

Lyssna

Samtal 13: Lovisa Lagerström Lantz, Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism

”Samtal med samhället” kontaktade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism för att försöka få litet klarhet i säkerhetsfrågor, som är viktiga för Sverige. Varför kallas inte i första hand denna myndighet in för att svara på hur man hanterar exempelvis återvändande IS-terrorister? Hur kan det komma sig att demokratiminister Bah Kuhnke inte var ordenligt påläst i Agenda-studion den 12 mars? Får hon inte ordentligt underlag? Vi fick ett bra och informativt samtal, som förklarade en hel del. (2017 03 14)

Lyssna

Samtal 12: Myndigheten för press, radio och tv

”Samtal med samhället” kontaktade presstödsnämnden, som ingår i myndigheten för press, radio och tv. Vi ville gärna höra hur man resonerade kring det höga presstödet till tidningen ETC, som har en uttalad vänsterprägel på sitt redaktionella innehåll. ETC lyfter, genom ett bidragsmässigt finurligt upplägg med olika landsortseditioner, närmare 40 miljoner kronor varje år i presstöd. Därmed hamnar man på andra plats efter Svenska Dagbladet, som årligen lyfter 40 miljoner i stöd.

Lyssna