Samtal 25: Polisens informationsavdelning

”Samtal med samhället” ringer upp Polisen med anledning av en kort film på Youtube, som skildrar ett boende i Fagersjö/Farsta, där en misstänkt gärningsman först grips och sedan övermannar tre poliser samt ytterligare en person som griper in. Poliserna backar först och följer sedan efter gärningsmannen. Denne grips enligt uppgift senare. Hela förfarandet känns dock inte speciellt betryggande med tanke på polisinsatsen.

Lyssna

Samtal 24: ”Samtal med samhället” ringer – åter – upp Henrik Arnstad

”Samtal med samhället” ringer – åter – upp Henrik Arnstad med anledning av att han i en twitter har kallat den numera bortgångne journalisten och SR-medarbetaren Kjell Albin Abrahamson för ”högerextremisten”. Vi vill väldigt gärna veta vad Arnstad menade med detta, bl a med tanke på att Abrahamson hade ett förflutet som vänsterman, något som hans många år i det kommunistiska Östeuropa förändrade. Arnstad berättade att han nu faktiskt har skrivit om detta, men vill inte berätta var.

Lyssna

Samtal 23: Göteborgs stadsteater, pjäsen ”Jihadisten”

”Samtal med samhället” ringer upp Göteborgs stadsteater för att fråga om den nyuppsatta pjäsen ”Jihadisten”. Är den obehaglig? Varför sätter man upp en sådan pjäs? Kan man se den även om man kommer från området och har blivit utsatt för IS-terror? Vi får en del svar på frågorna, men hänvisas till pressavdelningen, där man dock verkar ha stängt av telefonen…

Lyssna

Barnombudsmannen: Vi är inte emot åldersbedömning

”Samtal med samhället” talar med Hans Reuterskiöld på Barnombudsmannen med anledning av att regeringen nu vill ha tvingande ålderstest av ensamkommande som har begått brott. Barnombudsmannen avstyrker i sitt remissvar förslaget om tvingande kroppsbesiktning, men säger sig dock vara positiv till frivilliga medicinska åldersbedömningar för att kunna skilja barn från unga.

Lyssna

Samtal 21: Henrik Arnstad kastar på luren

Henrik Arnstad, författare och opinionsbildare ”Samtal med samhället” ringer upp Henrik Arnstad med anledning av att han har kallat den numera bortgångne journalisten och SR-medarbetaren Kjell Albin Abrahamson för ”högerextremisten” i en twitter, som har cirkulerat på nätet. Vi ville gärna veta vad Arnstad menade med detta, bl a med tanke på att Abrahamson hade ett förflutet som vänsterman, något som hans många år i det kommunistiska Östeuropa förändrade. Arnstad ville dock inte berätta varför utan lade på luren.

Lyssna

Samtal 20: Nystart för gängkriminella ledare

”Samtal med samhället” ringer Henrik Lindmark som driver företaget ICreate Dreams AB. De leder projektet med nystart för gängkriminella ledare, som kommunen deltar i. Trots kritik under hösten – projektet startade i september 2016 – om att skattepengar gick till gängkriminella som fortsatte sin brottsliga bana, menar Lindmark att de tio platser projektet erbjuder har varit en framgång hittills. Nio av tio är ute ur kriminaliteten vid det här laget. Vi var intresserade av att höra hur det hela är upplagt och om det sker uppföljning och kontroll.

Lyssna

Samtal 19: Norrköpings kommun ”avlönar” kriminella

”Samtal med samhället” pratar med Karin Jonsson från centerpartiet. Hon är kommunalråd i Norrköping, ansvarig för miljöfrågor och tekniska dito. Hon har även på sitt bord ett projekt som har fått en del kritik i media och opinion. Det handlar om att, tillsammans med privata aktörer, ge gängkriminella (men ännu icke dömda) en ”nystart”. Privata aktörer går in och bidrar med arbete, kommunen satsar under ett år en miljon i startkostnad. Varför gör man detta? Hur går projektet? Är det inte skattepengar i sjön när det visar sig att en del av deltagarna fortsätter på sin kriminella bana? Uppföljning och kontroll? Varför är viktigare att satsa skattepengar på gängkriminella unga än på skötsamma, som också behöver jobb?

Lyssna

Samtal 18: Gotlands Tidningar: Vi namnger inte

Gotlands Tidningar ”Samtal med samhället” ringer upp Gotlands Tidningar och talar med en medarbetare. Detta med anledning av att förre medarbetaren Eric Erfors nyligen dömdes för hemfridsbrott, våldsamt motstånd och grovt rattfylleri. Erfors arbetade extra vid GT sedan han fått gå från Expressen 2016. På Gotlands Tidningar säger man, att man har skrivit om domen men utan att nämna namn. Man har som policy att aldrig namnge någon, konstaterar den journalist vi talar med.

Lyssna

Samtal 17: Brottsförebyggande Rådets pressavdelning

”Samtal med samhället” tycker att det är märkligt att BRÅ inte längre (sedan 2006) redovisar brottsstatistik med koppling till om gärningsmannen/-kvinnan är svensk eller utländsk medborgare. Den senaste (sista?) fördjupade undersökningen som gjordes var 2005. Därefter beställdes ingen av Alliansregeringen. Detta har nu under tio år irriterat många, som saknar en rättvisande bild över brottsstatistiken i Sverige. På BRÅ:s presstjänst verkar man dock vara omedveten om sin historia.

Lyssna