Samtal 11: SVT:s redaktion i Örebro

”Samtal med samhället” ringer SVT:s redaktion i Örebro med anledning av att man har rapporterat kring kravallerna vid Alléskolan i Hallsberg. Hur tänkte man vid SVT då man rapporterade? Ser man något sammanhang mellan dessa och andra upplopp? Har man tänkt sig att fördjupa rapporteringen och analysera det som händer?

Lyssna

Samtal 10: Jonas Ahlsson (Svenska kyrkan i Hallsberg)

”Samtal med samhället” samtalar med Hallsbergs kyrkoherde Jonas Ahlsson med anledning av upploppen i Alléskolan i Hallsberg. Kyrkan ordnar tisdagen den 7 mars en ”ljusmässa för fred och kärlek” med anledning av kravallerna. Vi pratar om hur kyrkan tänker kring dagens oroligheter, vilka som kan liga bakom stenkastningen mot polisen vid Alléskolan och om en ”ljusmässa” är rätt väg att möta ligister som kastar sten. Har kyrkan även tänkt sig att agera proaktivt? I så fall hur?

Lyssna

Samtal 9: Josefine Boman (Politiskt sakkunnig hos Ylva Johansson)

”Samtal med samhället” söker någon av Ylva Johanssons tre tjänstgörande politiskt sakkunniga (den fjärde är föräldraledig). Efter ett antal fåfänga försök till samtliga, når vi till slut Josefine Boman och pratar en stund med henne om Ylva Johanssons framträdande i BBC News, där hon gick ut med felaktig information bl a rörande våldtäktsstatistiken. Johansson fick ju göra avbön för detta, men hade inte de politiskt sakkunniga kunnat hjälpa henne med riktig statistik från början?

Lyssna

Samtal 8: Johan Elfver (Ekerö kommun)

”Samtal med samhället” resonerar kring den diskussion som Ekerö stadsbibliotek satte igång, då man först beslöt att inte beställa nationalekonomen Tino Sanadajis nya bok ”Massutmaning”. Var det verkligen ”värdegrunden” som gjorde att man först sade nej till den? Har man nu ändrat sig kring boken och dess innehåll?

Lyssna

Samtal 7: Karin Wiborn (Sveriges kristna råd)

”Samtal med samhället” frågar om hur Svenska kyrkan tänkte, då det gällde det s k Juluppropet till förmån för återförening av familjer i Sverige. Hur är detta tänkt att fungera med tanke på nuvarande migrationspolitik och gjorde man – med referens till regeringsbeslut – någon kalkyl kring kostnaderna?

Lyssna

Samtal 3: Thomas Nilsson (Resumé)

”Samtal med samhället” pratar med Thomas Nilsson vid Resumé, med anledning av en artikel där han skriver om Googles planer på att ”maskinellt” ta bort kommentarer, som anses vara olämpliga, från sociala media. Är detta censur? Var går gränsen? Strider mot tryckfriheten? Eller är det bra?

Lyssna

Samtal 2: Victor Lindbom (Aftonbladet)

”Samtal med samhället” frågar om Aftonbladets policy vad gäller att pixla (eller inte) fotografier samt publicering av namn på omskrivna personer. Detta med anledning av att den medarbetare vid MP:s riksdagskansli, som misstänktes för samröre med Ryssland, inte publicerades med bild och namn, medan en SD-medarbetare i liknande position tidigare presenterades med både bild och namn.

Lyssna