Samtal 3: Thomas Nilsson (Resumé)

”Samtal med samhället” pratar med Thomas Nilsson vid Resumé, med anledning av en artikel där han skriver om Googles planer på att ”maskinellt” ta bort kommentarer, som anses vara olämpliga, från sociala media. Är detta censur? Var går gränsen? Strider mot tryckfriheten? Eller är det bra?

Lyssna

Samtal 2: Victor Lindbom (Aftonbladet)

”Samtal med samhället” frågar om Aftonbladets policy vad gäller att pixla (eller inte) fotografier samt publicering av namn på omskrivna personer. Detta med anledning av att den medarbetare vid MP:s riksdagskansli, som misstänktes för samröre med Ryssland, inte publicerades med bild och namn, medan en SD-medarbetare i liknande position tidigare presenterades med både bild och namn.

Lyssna

Samtal 1: Viktor Granlund (Expressen)

”Samtal med samhället” frågar om Expressens policy vad gäller att pixla (eller inte) fotografier samt publicering av namn på omskrivna personer. Detta med anledning av att den medarbetare vid MP:s riksdagskansli, som misstänktes för samröre med Ryssland, inte publicerades med bild och namn, medan en SD-medarbetare i liknande position tidigare presenterades med både bild och namn.

Lyssna