Samtal 145: Lidingö följer lagen rörande migranter

’Samtal med Samhället’ noterade att miljöpartisterna på Lidingö, Sofia Hallström och Patrik Sandström, tycker att Lidingös kommunstyrelse agerar ’ansvarslöst’ när man beslutade (9 oktober) att två år efter ankomst säga upp dem som fått bostäder med stöd av bosättningslagen. Detta berör enligt uppgift närmare 400 migranter på Lidingö. Vi ringde därför kommunalrådet Hans Barje (m) på Lidingö. Han säger, att Lidingö följer lagen och den överenskommelse om två år som man har med regeringen. Det är också den tid för vilken man har fått statliga bidrag till kommunerna. Efter denna tid måste kommunerna antingen begära ökade anslag, eller så lägger man över ansvaret på socialtjänsten. ’Samtal med Samhället’ misstänker att det kommer att bli en hel del ’hallå’ ute i kommunerna från 2018

Lyssna

Samtal 144: SJ – inget vi känner till

’Samtal med Samhället’ ringde Statens Järnvägar för att höra hur den påannonserade demonstrationen av afghaner idag, tisdag 10 oktober, kommer att påverka trafiken och resenärernas bekvämlighet – och framför allt möjligheten att ta sig fram på Centralstationen i Stockholm. Centralen är inte allmän plats, utan byggnaden ägs av Jernhusen, som enligt uppgift inte har givit något medgivande till en demonstration. SJ:s pressavdelning kände inte till demonstrationen, men skulle kolla upp detta, eftersom det ju i hög grad kan påverka deras resenärer.

Lyssna

Samtal 143: Nej, man får aldrig prata med Dan Eliasson…

’Samtal med Samhället’ ringde RPC Dan Eliasson för att fråga hur det kunde komma sig att han gav direktiv om att trotsa Försvarsmaktens ’nej’ till att använda annat krypteringssätt än det godkända. Nya uppgifter kring detta idag. En och annan har – minst sagt – höjt på ögonbrynen över detta medvetna trots. Damen i växeln förklarade att man aldrig kan få prata med Dan Eliasson om man ringer, men det kanske fanns en jourtelefon, där man svarade? Jodå. Det fanns en telefon – men man svarade inte… ’Samtal med Samhället’ kan summera litet: Första gången vi ringde RPC för att fråga, kom vi ända till RPC:s sekreterare, innan vi kopplades bort – till bl a åklagarmyndigheten. Andra gången kom vi aldrig längre än till växeln. Den barska telefonisten talade visserligen länge och väl med oss, men vägrade att släppa igenom samtalet. Nu – tredje gången gillt – gjorde polisens telefonist ett gott försök. Men jourhavande […]

Lyssna

Samtal 142: Vill inte? Kan inte? Törs inte?

‘Samtal med Samhället’ ringde Annika Strandhäll, ansvarig minister för våra socialförsäkringar. Detta med anledning av att SVT häromdagen (grundat på kalkyler från Swedbank) pekat på att vissa yrkesgrupper kommer att gå rejält back efter pensionen. Det handlar om låglönegrupper, som inte kommer att kunna leva på sin pension, trots att de jobbat ett helt liv. Annika Strandhäll var för det mesta på resa, fick vi veta av den vänlige herren i växeln. Men kanske politiskt sakkunnige kunde duga? Absolut – men där blev det inget svar. Och ingen möjlighet att lämna meddelande. Pressekreteraren då? Gärna det – men han hade jättemycket att göra när han hörde vårt ärende… Slängde på luren/knäppte av mobilen. Så frågan är om man inte vill svara? Eller kan man inte? Eller törs man inte? Frågan är ju ganska jobbig: Vart tog pensionspengarna vägen?

Lyssna

Samtal 141: Skövde, fler än i fjol?

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Skövde kommun. Vi såg en rapportering i media om att kommunen ser ett ökande antal fel och brister inom äldreomsorgen. Och ändå hinner personalen tydligen inte med att registrera alla… Kommunala vårdgivare är sämre på att registrera avvikelser än privata, verkar det. Det kan bl a bero på en större personalomsättning i den kommunala verksamheten. Jonas Engelbrektsson som är chef för vård- och omsorgsfrågor i kommunen menar, att det ökande antalet avvikelser också kan bero på att man nu jobbar med ett nytt, effektivare system. Därför registreras också fler avvikelser – drygt 1.000 fler än i fjol.

Lyssna

Samtal 140: Borta i Uppsala…

’Samtal med Samhället’ ringde Länsstyrelsen i Uppsala. Detta eftersom regeringen uppdragit åt länet att ta fram en rapport rörande problematiken kring ’ensamkommande barn’. Mellan 2013 och 2016 försvann 48 av de 1.486 som anvisats till Uppsala län. Integrationshandläggare Malin Eklund, som gjort rapporten, pekar bl a på att det behövs bättre samverkan mellan de aktörer som har hand om barnen och bättre rutiner för att förebygga försvinnanden… Ja, det kan ’Samtal med Samhället’ väl tänka sig. Vi fick inte tag på Eklund idag, men på hennes kollega som dock inte hade någon insyn i detta. Samverkan behövs uppenbarligen – och frågan är hur prioriterade ärendena är, när en ensam handläggare har allt detta på sitt bord. En handläggare som också berättar att man inte vet varför de försvinner. Nej, ok. Då vet man väl antagligen inte heller var de är numera… Uppsala är ett län bland andra. 3,2 procent av de anvisade ’barnen’ är puts […]

Lyssna

Samtal 139: Nej, i skolan bedriver man undervisning!

’Samtal med Samhället’ ringde avdelningen för skolfrågor i Stockholms stad. Vi ville höra om det var möjligt för afghanska skolungdomar, som nu lämnar Norra Bantorget, att fortsätta sin demonstration ute i skolorna. Man har ju talat om att göra det. Nej, det går inte, meddelade Stockholms stad. I skolan bedriver man undervisning! Där är det inte tillåtet att demonstrera. ’Samtal med Samhället’ vill gärna tro att det är så. Vi kommer dock att följa detta och se vad som händer. Kanske någon enskild rektor gör litet avkall på bestämmelserna? Den som lever får se.

Lyssna

Samtal 138: Rektorn får bestämma…

’Samtal med Samhället’ ringde Skolverket för att höra med dem hur möjligheterna är att demonstrera i skolorna. Detta eftersom afghanerna och deras supporterskara tröttnat på regn och rusk på Norra Bantorget och tänkte fortsätta med demonstrationerna ute i skolorna. Nej, skolor inte allmän plats, fick vi reda på. Det går inte för sig för utomstående att demonstrera där. Däremot har rektorn möjlighet att bevilja tillstånd i speciella fall, tycks det. Men då gäller det mer spridande av allsidig information. ’Samtal med Samhället’ väntar nu med spänning på vilken skola som skall bli först med försök att demonstrera.

Lyssna

Samtal 137:Bortkopplad utan svar…

‘Samtal med Samhället’ ringde Justitiedepartementet för att fråga hur regeringen tänker, då man bjuder in samtliga riksdagspartier – utom ett – till samtal om hur nazister i Sverige skall hanteras. Och det parti som exkluderas är dessutom ensamt om att vilja terrorstämpla NMR. Hos Morgan Johansson och hans politiskt sakkunniga blev vi dock bortkopplade första gången. Andra gången svarade man inte… Jobbig fråga, kanske. Tror inte att regeringen tänkt igenom detta riktigt.

Lyssna

Samtal 136: Samtal 136: Vänliga men ovetande

‘Samtal med Samhället’ ringde Finansdepartementet för att höra vad de säger om att schweiziska World Economic Forum petat ned Sverige ett pinnhål vad gäller konkurrenskraft. Detta med anledning av skattetryck och brottslighet i vårt land. Talade först med en opolitisk tjänsteman, som hänvisade till den politiska avdelningen. Där svarade pressekreteraren direkt. Hon var mycket vänlig och försökte svara, men visste annars inte så mycket kring detta… ‘Samtal med Samhället’ tycker i alla fall att både den opolitiske tjänstemannen och den politiskt tillsatta pressekreteraren gjorde ett gott intryck, vilket man också skall förvänta sig av skatteavlönade tjänstemän. Det skall de ha en eloge för. Vi kan inte låta bli att jämföra med en pressekreterare hos Annika Strandhäll, som tidigare idag slängde på luren, när vi ringde upp. Fördel Finansen!

Lyssna