Samtal 132: Sverigedemokraterna och Svenska Kyrkan

‘Samtal med Samhället’ ringde SD och deras företrädare i kyrkofrågor Aron Emilsson, som även sitter i riksdagen. Det har talats mycket om att mobiliseringen i detta års kyrkoval beror på att vänstern vill mota SD i grind. Men kan man vända på det? Kan det också vara så, att många har tröttnat på vänsterns experimenterande och söker sig tillbaka till traditionen i kyrkan och till dess roll som kulturbärare? Vi fick ett intressant samtal.

Lyssna

Samtal 131: RPC kan inte prata med alla…

‘Samtal med Samhället’ ringde till RPC Dan Eliasson för att fråga honom hur han tänkte hantera Polisens tillkortakommanden då det gäller våldtäktsanmälningar. RPC är ju högste chef och har yttersta ansvaret. Den vänliga, korrekta men bestämda damen i växeln ville dock inte släppa fram till RPC – vare sig man ringde från media eller som privatperson. Hon rådde ‘Samtal med Samhällets’ redaktör att i stället ringa högste ansvarige för polisen på den ort där man hör hemma. Det är inte alltid så lätt att komma fram till rätt person – även om man som skattebetalare står för deras löner. Kanske kan detta samtal fungera som något av en vägledning i hur man bör göra – eller säga – för att få information från en myndighet, som i detta fall Polisen.

Lyssna

Samtal 130: Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan – vart tog Gud vägen?

’Samtal med Samhället’ slog en signal till Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan för att få veta litet mer om hur deras kyrkopolitik ser ut. Handlar valet om tro eller mer materiella ting? Kyrkan har ju en icke föraktlig förmögenhet… Ja, litet av varje, verkar det. Men alla som ställer upp i kyrkopolitiken skall tro på Gud. Det talas mycket om solidaritet och miljöfrågor, arbete med fattiga över religionsgränserna. Hjälpen är inte specifikt riktad mot förföljda eller fattiga kristna världen över. Det verkar också vara viktigt för S att mobilisera inför kyrkovalet, eftersom man vet att SD gör det – och man vill ’mota SD i grind’… Många frågor och åtaganden. Men vart tog Svenska Kyrkan och Gud egentligen vägen?

Lyssna

Samtal 129:Att göra en insats för Sveriges försvar

’Samtal med Samhället’ ringde Nazanin Kamal, som tjänstgör i det svenska försvaret. Hon är en ung kvinna med bakgrund i Afghanistan, som kom till Sverige som barn och vill göra en insats för sitt nya hemland. ’Samtal med Samhället’ hörde henne i ett radioprogram tidigare, och beslöt att ta kontakt för en intervju. Vi gillade Kamals attityd, kämpaglöd och önskan att ge tillbaka något som tack för den hjälp hon och hennes familj hade fått.Och vi tyckte att hon framstod som ett gott exempel för många jämnåriga som drar sig för att tjänstgöra i det militära och saknar intresse för att försvara Sverige. Ett intressant samtal och vi hoppas att det går bra för Nazanin Kamal i vår Försvarsmakt.

Lyssna

Samtal 128: Vänstern i Svenska Kyrkan

‘Samtal med Samhället’ ringde Mona Olsson, ordförande i Vänstern i Svenska Kyrkan. Vi undrade vilka som fanns bakom detta parti och vi frågade också vad de ville med kyrkan. Biskopen i Stockholm – Eva Brunne, som har tydlig vänsterprofil – har ju talat om att plocka bort korsen ur sjömanskyrkan… Olsson försäkrade bl a att man absolut ville ha kvar korsen i kyrkorummen – samt att VISK lägger mycket tyngd på diakoni för att hjälpa behövande, oavsett de är kristna eller ej.

Lyssna

Samtal 127: Nej, Eliasson är inte landshövding – än

‘Samtal med Samhället’ kom – efter mycket ringande – fram till polisens pressavdelning. Där ville man inte svara på någonting om Dan Eliassons åsidosättande av lagen då hemliga uppgifter skulle hanteras. Man hänvisade till hemsidan och hade inga kommentarer. Inte ens rörande Eliassons eventuella utnämning till landshövding… Nej, Eliasson är inte landshövding – än.

Lyssna

Samtal 126: Vajsing i polisens växel

‘Samtal med Samhället’ ringde RPC Dan Eliasson för att höra hur han ser på utredningen mot sig. Eliasson misstänks ju ha struntat i sekretessen då det gällde hantering av hemlig information. Först kom vi till Eliassons sekreterare. Hon visste inte så mycket, men skulle koppla oss vidare till pressavdelningen. Men istället hamnade vi hos en privatperson som bestämt hävdade att han inte hade något med polisen att göra… Då ringde vi polisens växel igen och bad att få bli kopplade till kommunikationsavdelningen. Varpå vi hamnade hos Åklagarmyndigheten… Det verkar inte bara vara frågetecken kring polisens IT-avdelning. ‘Samtal med Samhället’ konstaterar att man nog måste se över sin telefonväxel också. Där är något vajsing…

Lyssna

Samtal 125: Mot fullskalig moské

’Samtal med Samhället’ ringde kommunpolitikern Darko Mamkovic (SD) i Norrköping. Detta med anledning av hans och partiets upprop mot uppförandet av en fullskalig moské i staden. Mamkovic menar, att det är just det kompletta bygget – med minaret – som stör stadsbilden. Det finns andra moskéer i Norrköping, men de har mer karaktär av samlingslokaler, vilket inte stör. Även om Bosnisk muslimska föreningen har köpt och äger marken, menar Mamkovic att det också finns ett ansvar att förvalta den på ett sätt som gynnar hela staden och inte är störande för dem som bor där och för stadsbilden.

Lyssna

Samtal 124:En ny moské i Norrköping

’Samtal med Samhället’ kom att intressera sig för ett planerat moskébygge i Norrköping. Det har bl a gått ut upprop mot moskébyggen i Norrköping, men marken – vid Idrottsparken (Östgötaporten) – är sedan tidigare inköpt från kommunen av Bosniska islamiska föreningen i Norrköping. Sedan det gjordes, tycks det dock ha uppstått en tvist i föreningen (uppgifter i lokalpressen) och en utbrytargrupp som kallar sig Svenska islamiska föreningen i Norrköping har försökt stoppa bygget och få tillbaka sina insamlade pengar. Den senare föreningen har som uttalat mål att vara en mer integrerad del av det svenska samhället – ett skäl till att man bröt sig ut. Så frågan är då vad den ursprungliga föreningen har för syften med sitt bygge… Enligt en tjänsteman på kommunen är det ärende som nu ligger ett rent bygglovsärende. ’Samtal med Samhället’ har även sökt de båda muslimska föreningarna för att försöka få mer information. Men de angivna telefonnumren är inte […]

Lyssna

Samtal 123: Ekot lovar svara…

‘Samtal med Samhället’ ringde publiceringschefen Klas Wolf-Watz på Ekot. Detta med anledning av den närmast skandalöst tendensiösa ‘CV’ Ekot lade ut på den moderate partiledarkandidaten Ulf Kristersson. Detta uppmärksammades bl a i Expressen. Wolf-Watz har redan backat från den utlagda texten, så det är inte så mycket att säga om det. Men den stora fråga kvarstår: Hur kan det över huvud taget komma sig att den lades ut? Det finns uppenbarligen en sabotör på Ekot. Frågan är om det finns fler… Kan man lita på Ekot? Detta är naturligtvis av vitalt intresse för alla oss (skattebetalare) som betalar Ekoredaktionens löner. Wolf-Watz lovade också – som ni kan höra – att svara. Men när vi ringde tillbaka hade han annat för sig, tydligen… Fortsättning följer.

Lyssna