Samtal 17: Brottsförebyggande Rådets pressavdelning

”Samtal med samhället” tycker att det är märkligt att BRÅ inte längre (sedan 2006) redovisar brottsstatistik med koppling till om gärningsmannen/-kvinnan är svensk eller utländsk medborgare. Den senaste (sista?) fördjupade undersökningen som gjordes var 2005. Därefter beställdes ingen av Alliansregeringen. Detta har nu under tio år irriterat många, som saknar en rättvisande bild över brottsstatistiken i Sverige. På BRÅ:s presstjänst verkar man dock vara omedveten om sin historia.

Lyssna

Samtal 16: Stina Holmberg, Brottsförebyggande Rådet

”Samtal med samhället” talar med Stina Holmberg, som har varit verksam vid BRÅ i ungefär femton år. Vi har ett bra samtal, där Holmberg informativt och initierat berättar om hur man har gjort avvägningarna då det gäller presentation av statistiken. Hon var med om att göra den senaste fördjupningsstudien som presenterades 2005 och hon funderar kring varför det möjligen inte kommer några nya liknande studier, där man delar upp brottslingarna efter medborgarskap eller huruvida de är utlandsfödda eller svenskfödda.

Lyssna

Samtal 15: Anders Enström, chefredaktör för Barometern

”Samtal med samhället” talar med Anders Enström, chefredaktör för tidningen Barometern i Kalmar. Enström berättar om varför man har gjort en fördjupad undersökning kring ursprung, då det gäller åtalade och dömda brottslingar i Kalmar län. För detta har man fått en hel del såväl ros som ris. Huvudsyftet har varit att ge en korrekt bild och vederlägga förutfattade meningar. Ett bra och upplysande samtal.

Lyssna